Ngày 11/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị Giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024.

Quý I năm 2024, cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp trong tỉnh Thái Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đồng thời, chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; chú trọng thực hiện giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề nhất là đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý.

Cấp ủy các cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 gồm 651 cuộc kiểm tra, 440 cuộc giám sát; UBKT các cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 gồm 555 cuộc kiểm tra, 361 cuộc giám sát chuyên đề.

Kịp thời xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật đối với 74 đảng viên (có 13 cấp ủy viên); trong đó, khiển trách 57, cảnh cáo 13, khai trừ 4.

Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Công tác xem xét, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện kịp thời…

Thời gian tới, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Thị Kim Hoàn đề nghị, tập trung chủ động triển khai thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT năm 2024.

Trong đó, chú trọng kiểm tra 4 nội dung: Tài chính ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; chế độ chính sách xã hội theo Quyết định số 14, 15 -QĐ/TU, ngày 10/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kê khai tài sản, thu nhập năm 2024 đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý.

Tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, nhất là những đơn vị có vụ việc phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm; kịp thời xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm; tiếp nhận, xem xét, xử lý đơn thư theo quy định…

Trọng Tài