Đặc biệt, tỉnh đã quan tâm kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, có nhiều khiếu kiện; nhất là trong thực hiện các quy định công khai, minh bạch về quy hoạch (kể từ khi chấp thuận chủ trương đầu tư cho đến nghiên cứu địa điểm quy hoạch); quản lý sử dụng đất đai; xác định giá đất; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; tài nguyên, khoáng sản; tài chính…

6 tháng đầu năm 2022, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã triển khai 5 cuộc kiểm tra, giám sát; đã hoàn thành 1 cuộc kiểm tra một số cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ, địa phương, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU (ngày 23/4/2019) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ cũng triển khai 17 cuộc kiểm tra, giám sát và hoàn thành 13 cuộc đối với tổ chức đảng và đảng viên, giải quyết tố cáo.

Ngoài ra, tỉnh cũng chỉ đạo tăng cường công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp uỷ, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; kịp thời phát hiện từ nội bộ để chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh từ sớm, từ cơ sở, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm, sai phạm lớn.

Bên cạnh đó, chỉ đạo triển khai đồng bộ chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của tỉnh và kịp thời điều chỉnh các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo sát với thực tế.

Đến nay, đã triển khai 31/54 cuộc theo kế hoạch và đã hoàn thành 18 cuộc. Thông qua kiểm tra, giám sát đã có 269 đảng viên bị thi hành kỷ luật, trong đó có 76 cấp ủy viên (6 huyện ủy viên và tương đương; 14 đảng ủy viên, 56 chi ủy viên). Trong đó, hình thức khiển trách 201 trường hợp, cảnh cáo 33 trường hợp, cách chức 2 trường hợp, khai trừ 33 trường hợp.

Song song với nhiệm vụ trên, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách tư pháp được tỉnh chỉ đạo tăng cường toàn diện, trong đó chủ động các giải pháp phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Quảng Ninh ghi nhận khởi tố mới 6 vụ/27 bị can về tham nhũng; trong đó, liên quan đến các lĩnh vực tham ô tài sản xảy ra tại các đơn vị: Công ty CP Giao hàng tiết kiệm (TP Cẩm Phả), Công ty CP Indevco (TP Cẩm Phả), Công ty CP Vận tải ô tô Quảng Ninh (thị xã Quảng Yên), Công ty CP Cơ khí Mạo Khê (thị xã Đông Triều); lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Quản lý đường sông số 3; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Nhiệt điện Đông Triều; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Than Hòn Gai - Vinacomin.

Đồng thời, tỉnh quan tâm nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã khởi tố điều tra 561 vụ/1.144 bị can; kết luận điều tra, đề nghị truy tố 515 vụ/1.024 bị can, đình chỉ điều tra 10/11 bị can, tạm đình chỉ điều tra 53 vụ/17 bị can. Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp đã truy tố 570 vụ/1.257 bị can (tăng 5 vụ/23 bị can so với cùng kỳ năm 2021)…

Trọng Tài