Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Với chủ trương lấy phòng ngừa là biện pháp hàng đầu đi đôi với phát hiện, xử lý; những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp phòng ngừa trên nhiều mặt công tác. Qua đó, từng bước ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Để công tác PCTN thực sự phát huy hiệu quả, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác PCTN, tiêu cực.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, triển khai các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, tiêu cực, lãng phí dưới nhiều hình thức, phù hợp với nhiều đối tượng tiếp cận. Từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 11.375 cuộc họp, hội nghị tuyên truyền, phổ biến cho 625.569 lượt người; phát hành 594.900 tờ gấp pháp luật về công tác PCTN, tiêu cực và 512.843 tài liệu khác có liên quan.

Các đơn vị, địa phương cũng đã tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCTN, tiêu cực; thực hiện công khai, minh bạch thông tin, nhất là ở các lĩnh vực “nhạy cảm” như: Đầu tư xây dựng; quy hoạch sử dụng đất; bồi thường, giải phóng mặt bằng; các khoản đóng góp của nhân dân; đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý các sai phạm về tham nhũng, tiêu cực…

Bên cạnh đó, nghiêm túc thực hiện các quy định của Chính phủ, của tỉnh về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thường xuyên tiến hành tự kiểm tra và xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, tổ chức và đơn vị cấp dưới.

Đặc biệt, thường xuyên rèn luyện tác phong, lề lối làm việc và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các hành vi nhũng nhiễu, hách dịch, phiền hà hoặc tham nhũng đối với nhân dân và doanh nghiệp để xử lý nghiêm minh.

Triển khai “tấm lá chắn” trong PCTN

Xác định công tác thanh tra, kiểm tra là “tấm lá chắn” hữu hiệu ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện thường xuyên, nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu; việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ ở những lĩnh vực liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân và lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tiêu cực sai phạm…

leftcenterrightdel
 Giám sát hoạt động giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân qua hệ thống camera tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: TTTT

Với cách làm quyết liệt, từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành 157 cuộc kiểm tra đối với 1.170 đơn vị về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; 303 cuộc kiểm tra đối với 609 lượt đơn vị về quy định quy tắc ứng xử; từ năm 2012 đến hết tháng 3/2020, triển khai 128 cuộc kiểm tra đối với 609 đơn vị về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động.

Qua kiểm tra, đã phát hiện 11 địa phương, sở, ngành và 246 cá nhân có vi phạm quy định quy tắc ứng xử; phát hiện, kịp thời chấn chỉnh một số địa phương về định mức tiêu chuẩn, chế độ. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức được tăng cường; từ năm 2012 đến nay, Quảng Ninh đã có 67.173 lượt người kê khai tài sản, thu nhập.

Ngoài ra, tỉnh đã tăng cường thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực nổi cộm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời,  chỉ đạo quyết liệt công tác PCTN, tiêu cực trong lĩnh vực cổ phần hóa, thoái vốn, quản lý tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản.

Từ tháng 6/2012 đến tháng 3/2022, Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, ngành, địa phương đã thực hiện 1.219 cuộc thanh tra. Qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm hơn 440,7 tỷ đồng; xử lý 1.150 tổ chức và 1.503 cá nhân có vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 8 vụ với 16 người.

Các cơ quan điều tra, tố tụng trên địa bàn tỉnh cũng chủ động đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực để tạo sức răn đe. Trong 10 năm qua, toàn tỉnh có 78 vụ với 287 bị can bị điều tra, khởi tố; 68 vụ việc với 276 bị can bị truy tố;  xét xử 69 vụ với 269 bị cáo liên quan đến tham nhũng, lãng phí. Qua điều tra, truy tố, xét xử, số tài sản tham nhũng phải thu hồi gần 276 tỷ đồng; đã thu hồi hơn 194 tỷ đồng.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, thời gian qua, công tác PCTN, tiêu cực của tỉnh Quảng Ninh đã dần đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thiết thực. Những kết quả đạt được đó, một lần nữa khẳng định rõ quyết tâm chính trị, sự kiên quyết, thống nhất giữa nói và làm, làm thực chất, hiệu quả, đến cùng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh PCTN của tỉnh Quảng Ninh.

Trọng Tài