657 bị cáo bị truy tố các tội danh về tham nhũng

Thành ủy Hà Nội cho biết, Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội Khóa XVI về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020” đã mang lại những kết quả tích cực, tạo chuyển biến từ thực tiễn. Các vụ án lớn, án điểm do Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN giao TP được xét xử công minh với nhiều bản án nghiêm khắc được dư luận đánh giá cao.

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh. Đã có 2.313 tổ chức, đơn vị triển khai kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động.

Thanh tra các cấp đã triển khai 1.673 cuộc thanh tra, phát hiện vi phạm và kiến nghị xử lý gần 1,4 nghìn tỷ đồng, hơn 40 ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với 207 tập thể, 429 cá nhân; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 21 vụ; xử lý 192 vụ và có 657 bị cáo bị truy tố các tội danh về tham nhũng.

Đặc biệt, công tác thu hồi tài sản tham nhũng được Hà Nội đẩy mạnh. Nhiệm kỳ qua, cơ quan thi hành án dân sự TP đã thụ lý để giải quyết thu hồi tài sản đối với 114 bản án, quyết định của tòa án với số tiền 1.028 tỷ đồng; kịp thời xử lý, điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý khi có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, uy tín thấp; xử lý nghiêm những cán bộ nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh và thu được kết quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền từ TP tới cơ sở đã có sự thống nhất, xuyên suốt về ý chí và hành động; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương gương mẫu, quyết liệt đấu tranh PCTN, lãng phí.

Khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”

Bên cạnh quyết tâm PCTN, nhiệm kỳ qua, Hà Nội cũng đã đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhờ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Thành ủy đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề, nhất là ở những nơi có nhiều hạn chế, khuyết điểm, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, dư luận bức xúc và các cơ quan báo chí phản ánh.

Qua kiểm tra, đã xem xét xử lý kỷ luật nghiêm minh cán bộ, Đảng viên vi phạm, trong đó có một số cán bộ chủ chốt quận, huyện, thị xã, thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Hà Nội cũng đã kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại (KN), tố cáo (TC) theo thẩm quyền. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết: “Các vấn đề dân sinh bức xúc, KN, TC giảm hẳn. Đơn, thư KN, TC, đặc biệt là về cán bộ hầu như rất ít, chủ yếu là giải quyết KN liên quan đến vi phạm trật tự đô thị, đất đai”.

Nhiệm kỳ qua, Thành ủy, các cấp ủy đã kiểm tra đối với 9.810 lượt tổ chức Đảng, 4.309 Đảng viên; giám sát 4.786 lượt tổ chức Đảng, 3.900 Đảng viên. Trong đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai 130 đoàn, kiểm tra 839 lượt tổ chức Đảng và 18 đoàn giám sát 84 tổ chức Đảng trực thuộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 8 chương trình công tác lớn, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của Thành ủy .

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 504 tổ chức Đảng và 1.624 Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Các cuộc kiểm tra thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, cơ bản khắc phục được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

Công tác thi hành kỷ luật Đảng, chính quyền trên địa bàn TP được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời. Cả nhiệm kỳ đã thi hành kỷ luật 4.143 Đảng viên (khiển trách 3.088, cảnh cáo 622, cách chức 72, khai trừ 361); thi hành kỷ luật 59 tổ chức Đảng (khiển trách 43, cảnh cáo 16). Qua đó, tạo được niềm tin của cán bộ, Đảng viên và nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền TP.       

Trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, sẽ tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng, của Ủy ban Kiểm tra các cấp theo hướng tăng cường về chuyên môn, bộ máy, con người, đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ về kinh phí; tăng cường vai trò phản biện, giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đồng thời, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU và Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy sẽ làm mạnh hơn về giám sát cán bộ, Đảng viên…

Hải Hà