Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là một trong những ngân hàng có vai trò quan trọng, tầm ảnh hưởng lớn và đóng góp cho sự ổn định của hệ thống ngân hàng, tài chính và an ninh tiền tệ quốc gia. Vietcombank có truyền thống đề cao văn hoá tuân thủ; hoạt động kinh doanh luôn gắn với yêu cầu về an toàn và hiệu quả. Trong những năm gần đây, bộ máy kiểm tra giám sát tại Vietcombank được kiện toàn mạnh mẽ nhằm đóng góp ngày càng hiệu quả vào hoạt động chung của Vietcombank. Đồng thời, các chi bộ, Đảng bộ trong bộ máy kiểm tra giám sát cũng được tăng cường, bổ sung đội ngũ cán bộ, đảng viên có chất lượng cao giúp tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, vai trò lãnh đạo của Đảng được khẳng định. Công tác chuyên môn với công tác Đảng kết hợp nhuần nhuyễn, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó thể hiện rõ nét nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng dân tộc vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam, nhà văn hoá kiệt xuất, chiến sĩ cộng sản quốc tế lỗi lạc. Người gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Người không chỉ đấu tranh, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân mà còn để lại cho các thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động.

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ KIM CHỈ NAM TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Tại Vietcombank, bộ máy kiểm tra giám sát luôn coi trọng và thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần đoàn kết; đổi mới và sáng tạo; và luôn ý thức đạo đức là gốc của người cách mạng, là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người.
Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh của Đảng để lãnh đạo nhân dân vượt qua muôn vàn thử thách, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Để tạo nên sức mạnh của đoàn kết, các tổ chức Đảng trong bộ máy kiểm tra giám sát luôn đề cao và coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên nắm bắt mọi diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động; kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và quan tâm giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, qua đó tạo chuyển biến căn bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tu dưỡng phẩm chất chính trị của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đây là yếu tố quan trọng tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.
Nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường sự giao lưu, hiểu biết và tình đoàn kết giữa các cán bộ hàng năm, các phòng/ ban trong bộ máy kiểm tra giám sát thường xuyên tổ chức các hoạt động thi đua văn hóa, văn nghệ, thể thao…. Thông qua các hoạt động thiết thực này, những cách biệt về địa lý, tuổi tác, văn hóa không còn là trở ngại mà trái lại, các hoạt động tập thể đã góp phần xây dựng các tổ chức công đoàn đoàn kết, vững mạnh, góp phần thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các Đảng bộ, Chi bộ trong bộ máy kiểm tra giám sát đã chỉ đạo Công đoàn và Đoàn thanh niên phát huy tốt chức năng nhiệm vụ của mỗi tổ chức. Trong các phong trào, hoạt động của Đảng bộ đều có sự chung sức, chung lòng của các đồng chí công đoàn viên, đoàn thanh niên góp phần tạo nên một tập thể đoàn kết, gắn bó, toàn diện và giàu sức chiến đấu.
Đổi mới và sáng tạo là một trong những tư tưởng tiến bộ và có tính cách mạng cao của Hồ Chí Minh. Cùng với sự vận động phát triển của kinh tế xã hội, hoạt động ngân hàng ngày càng trở nên đa dạng, luôn đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức. Các quy trình, nghiệp vụ, các sản phẩm ngân hàng liên tục được bổ sung và điều chỉnh để đáp ứng cho mục tiêu kinh doanh, tăng trưởng. Công tác kiểm tra giám sát vì thế cũng phải luôn đồng hành với hoạt động kinh doanh để kiểm soát, ngăn chặn rủi ro. Cán bộ kiểm tra giám sát thường xuyên trau dồi và nâng cao năng lực, trình độ, kiến thức, kỹ năng và công nghệ mới, áp dụng những tiến bộ của khoa học và công nghệ thời đại công nghiệp 4.0 để nâng cao chất lượng công việc.

Hàng năm, cán bộ kiểm tra giám sát được tham gia các buổi đào tạo, tập huấn tập trung để cập nhật, nâng cao kiến thức. Cán bộ kiểm tra giám sát tích cực nghiên cứu nghiệp vụ, nâng cao tay nghề và đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi kiểm tra tay nghề nghiệp vụ. Bên cạnh nâng cao nghiệp vụ, cán bộ kiểm tra giám sát còn tích cực tham gia phong trào thi đua đổi mới, cán bộ kiểm tra giám sát đã đăng ký hơn 40 sáng kiến cấp Vietcombank và 02 sáng kiến cấp ngành Ngân hàng, trong đó một số đề tài nghiên cứu khoa học đã được Hội đồng khoa học của Vietcombank đánh giá cao và lựa chọn là một trong những đề tài được đầu tư để tiếp tục nghiên cứu nâng cao.

ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH LÀ GỐC CỦA NGƯỜI CÁN BỘ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Không chỉ thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết và sáng tạo, cán bộ kiểm tra giám sát luôn nỗ lực để rèn luyện đạo đức Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định Đạo đức là gốc của người cách mạng, là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, như gốc của cây, như ngọn nguồn của sông, suối. Người viết: "Cũng như sông có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân". Người quan niệm, đạo đức cách mạng là chỗ dựa giúp cho con người vững vàng trong mọi thử thách. Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước... khi gặp thuận lợi và thành công cũng vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn, "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ", lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt chứ không kèn cựa về mặt hưởng thụ; không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hóa.
Cán bộ kiểm tra giám sát phải coi trọng đạo đức làm đầu, có tác phong gương mẫu. Đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện ở phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, suốt đời trau dồi cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, luôn yêu thương quý trọng con người, sống có tình, có nghĩa… Cán bộ kiểm tra giám sát luôn thể hiện rõ phẩm chất đạo đức của Hồ Chí Minh, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức để “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”. Nghề kiểm tra luôn đòi hỏi các chuyến đi công tác xa nhà. Hàng năm, mỗi cán bộ kiểm tra giám sát tham gia trung bình từ 7 đến 11 đoàn kiểm tra. Tỷ lệ cán bộ nữ chiếm gần 70%, đa phần là cán bộ trẻ có con nhỏ, tuy nhiên toàn bộ cán bộ trong bộ máy kiểm tra giám sát đã luôn cố gắng sắp xếp việc nhà, việc cơ quan khoa học, hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhiều cán bộ nữ nhận danh hiệu phụ nữ hai giỏi “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Luôn yêu thương, quý trọng con người đã trở thành nét đẹp của cán bộ kiểm tra giám sát. Dưới sự lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, các tổ công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa như: thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; kịp thời động viên, thăm hỏi đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức về nguồn trong “Tháng đền ơn đáp nghĩa”; các hoạt động chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày 08/03.

Để rèn luyện đạo đức Hồ Chí Minh, toàn thể cán bộ kiểm tra giám sát luôn kiên định thực hiện những nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức, thể hiện ở ba điểm sau:
Một là, Nói đi đôi với làm. Đối với mỗi người, lời nói phải đi đôi với việc làm. Nói đi đôi với làm trước hết là sự nêu gương tốt. Sự nêu gương của thế hệ đi trước với thế hệ đi sau, lãnh đạo với nhân viên, đảng viên phải nêu gương trước quần chúng.
Hai là, Xây đi đôi với chống. Muốn chống lại cái tiêu cực, lạc hậu thì phải phát hiện sớm, phải chú ý phòng ngừa, ngăn chặn. Xây đi đôi với chống, muốn xây phải chống, chống nhằm mục đích xây.
Ba là, Tu dưỡng đạo đức suốt đời. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng phải qua đấu tranh, rèn luyện bền bỉ mới thành, không phải trên trời sa xuống”, “cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.
Kế thừa và phát huy lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bộ máy kiểm tra giám sát là một trong những đơn vị đi đầu trong quá trình thực hiện nguyên tắc nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chống và tu dưỡng đạo đức thường xuyên. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, bộ máy kiểm tra giám sát không chỉ phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tiêu cực, vi phạm quy định của Vietcombank, vi phạm đạo đức, lối sống mà còn phát hiện những kẽ hở trong quy trình, chính sách, cơ chế quản lý để đề xuất, tham mưu cho Ban lãnh đạo bổ sung, hoàn thiện quy trình, chính sách nội bộ, từ đó có thể hạn chế những hành vi tiêu cực, giảm thiểu rủi ro mang tính hệ thống, gián tiếp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và uy tín của Vietcombank trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng khác. Một số trường hợp có dấu hiệu rủi ro đạo đức, bộ máy kiểm tra giám sát kiên quyết đề xuất Ban lãnh đạo sắp xếp lại, kiện toàn công tác nhân sự tại chi nhánh, không bao che, né tránh. Đồng thời, cán bộ kiểm tra giám sát luôn theo dõi, giám sát thường xuyên chất lượng tín dụng tại chi nhánh, tình hình thực hiện kiến nghị của chi nhánh. Qua quá trình theo dõi sau kiểm tra, về cơ bản các chi nhánh đã chuyển biến tích cực về quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng tín dụng, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết, hơn nữa kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định bớt đi”.
Mỗi cán bộ kiểm tra luôn đề cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành các quy định, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Vietcombank; thường xuyên nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình; rèn luyện tư tưởng chính trị vững vàng; đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; luôn có tinh thần, trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ.
Không chỉ chú trọng tu dưỡng đạo đức, cán bộ kiểm tra cần phải có bản lĩnh vững vàng mới vượt qua được mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ. Cán bộ kiểm tra giám sát có vai trò quan trọng trong thực thi các nhiệm vụ kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thực tế cho thấy, nguy cơ tham nhũng, nguy cơ suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống rất cao. Do đó bộ máy kiểm tra giám sát cũng rất chú trọng hoạt động phòng, chống tham nhũng nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm của cán bộ trong toàn hệ thống do bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có lập trường tư tưởng không vững vàng, dễ bị dao động trước những tác động từ bên ngoài, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi vật chất.

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH LÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Bên cạnh những di sản to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang đậm những dấu ấn văn hóa của tương lai, gắn liền với nhân cách trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng của Người. Đó là một phong cách vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả vừa thiết thực. Bộ máy kiểm tra giám sát đã và đang xây dựng cho mình một phong cách học tập và làm việc theo gương Bác, sẵn sàng nhân lực và các nguồn lực cần thiết cho kỷ nguyên giao thương và hội nhập mạnh mẽ.
Thứ nhất, phải kể đến là phong cách tư duy khoa học, độc lập, tự chủ, và sáng tạo của Hồ Chí Minh. Một trong những phẩm chất cần có của một cán bộ kiểm tra là khả năng làm việc độc lập, tự chủ. Nghề kiểm tra giám sát không chỉ đòi hỏi kiến thức vững vàng mà còn đòi hỏi một thái độ làm việc tự chủ, khách quan, không cứng nhắc, giáo điều mà cần bám sát thực tế, làm việc trên tinh thần hợp tác, xây dựng, luôn xuất phát từ cái chung, “lẽ phải không ai chối cãi được” để nhận thức và lý giải những vấn đề của thực tiễn, để đàm phán, thuyết phục đối tượng kiểm tra đi tới đồng thuận một cách thấu tình đạt lý. Cán bộ kiểm tra giám sát cũng cần rèn luyện tính sáng tạo trong công việc, tìm tòi phát hiện những cái mới trong công việc để tìm ra phương hướng xử lý phù hợp, rút ngắn thời gian thực hiện nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành công việc được giao và nâng cao chất lượng công việc
Thứ hai, phong cách làm việc khoa học, có kế hoạch, đúng giờ, đổi mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu làm việc gì cũng phải điều tra, nghiên cứu, thu thập thông tin, số liệu để nắm chắc thực chất tình hình. Làm việc phải có chương trình, kế hoạch, từ việc lớn đến việc nhỏ, từ dài hạn, trung hạn đến ngắn hạn, hàng tháng hàng tuần hàng ngày sao cho kế hoạch phải thiết thực, vừa sức chứ không cần to tát mà không thực hiện được. Làm việc phải đúng giờ, chủ động về thời gian. Phải luôn đổi mới, sáng tạo, không chấp nhận lối cũ, đường mòn, không cố chấp, bảo thủ, phải mạnh dạn, dám nghĩ dám làm. Các chương trình kiểm tra kiểm soát thường xuyên được cập nhật và điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với thực tiễn và đáp ứng các chỉ đạo kịp thời của ban lãnh đạo trong từng thời kỳ.
Thứ ba, phong cách lãnh đạo tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đi đúng đường lối quần chúng, lắng nghe ý kiến của đảng viên, của nhân dân, của những người “không quan trọng”; Tổ chức việc kiểm tra, kiểm soát tốt; nêu gương, kiểu mẫu trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, nói phải đi đôi với làm. Bộ máy kiểm tra giám sát làm việc theo cơ chế tập thể và dân chủ, luôn có sự trao đổi thông tin giữa cán bộ với lãnh đạo, tôn trọng ý kiến tập thể.
Thứ tư, phong cách diễn đạt giản dị, cụ thể; ngắn gọn, cô đọng; sinh động, luôn biến hoá, nhất quán mà đa dạng. Mục đích là làm cho lý luận trở nên gần gũi, dễ hiểu với tất cả mọi người, dễ thuộc, dễ nhớ, nhanh chóng đi vào quần chúng, phù hợp với nội dung được trình bày, đạt hiệu quả cao. Mọi công văn, tài liệu, báo cáo… của các phòng, ban trong bộ máy kiểm tra giám sát đều được chau chuốt về ngôn từ, súc tích về nội dung, nhằm cung cấp cho người nghe lượng thông tin ngắn gọn, chính xác. Mọi thông tin đưa ra đều đảm bảo tính chân thực, dễ hiểu, dễ thực hiện.
Thứ năm, phong cách ứng xử khiêm tốn, nhã nhặn, chân tình, linh hoạt, chủ động, vui vẻ, hòa nhã. Cán bộ bộ máy kiểm tra giám sát rèn luyện, tu dưỡng theo phong cách ứng xử Hồ Chí Minh để thể hiện ở ngôn từ, cử chỉ thích hợp và đúng đối tượng giao tiếp: vừa khiêm tốn, nhã nhặn, lịch sự vừa linh hoạt, biến hóa lại chân tình, nồng hậu có lý, có tình, chứa đựng những giá trị nhân bản của con người, yêu thương, quý mến, trân trọng con người.

THÀNH TỰU TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT GẮN VỚI VIỆC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang lan tỏa, hiện hữu trong nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động. Bám sát chiến lược kinh doanh gắn với định hướng chỉ đạo và kế hoạch hàng năm của Vietcombank, Đảng bộ Vietcombank đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động; nhờ đó hoạt động của Vietcombank những năm qua đã đạt được kết quả rất tích cực, cụ thể: Quy mô Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu tăng trưởng mạnh: Giai đoạn 2015 – 2019, quy mô tổng tài sản của Vietcombank đã tăng 1,8 lần và kể từ năm 2017 đã vượt qua mốc 1 triệu tỷ đồng. Tín dụng tăng trưởng trong hạn mức cho phép của NHNN, đi đôi với kiểm soát chặt chẽ chất lượng, cơ cấu chuyển dịch theo hướng hiệu quả, bền vững. Chất lượng tín dụng được kiểm soát hiệu quả, công tác thu hồi nợ xấu được chú trọng và đạt kết quả đột phá. Kết quả tài chính tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây, năm 2019 Vietcombank đã cán mốc lợi nhuận 1 tỷ USD – vượt xa mức kế hoạch 750 triệu đến năm 2020 theo Đề án tái cơ cấu được NHNN phê duyệt. Thương hiệu, uy tín và hình ảnh của Vietcombank không ngừng được nâng cao, được các tổ chức trong nước và quốc tế trao tặng nhiều danh hiệu, giải thưởng uy tín.
Các kết quả kinh doanh vượt trội của Vietcombank nêu trên là sự nỗ lực của toàn hệ thống, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank, ibộ máy kiểm tra giám sát cũng rất vinh dự và tự hào được là đơn vị đóng vai trò to lớn trong việc ngăn ngừa và kiểm soát rủi ro, góp phần tích cực trong kết quả kinh doanh đáng khích lệ của ngân hàng. Trong những năm qua, các phòng/ban trong bộ máy kiểm tra giám sát liên tục được công nhận là tập thể lao động xuất sắc, đạt được Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước, Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Huân chương lao động Hạng 3… Nhiều cá nhân đã vinh dự được nhận các hình thức khen thưởng chiến sĩ thi đua cấp ngành Ngân hàng; chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Bằng khen của Thống đốc…
Kết quả chỉ số đánh giá khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng nội bộ của tất cả các Phòng/ Ban/ Chi nhánh tại Vietcombank cũng như mức độ gắn kết của nhân viên đối với bộ máy kiểm tra giám sát đều ở mức gần như đạt điểm tuyệt đối (96%). Điều này thể hiện rõ nét sự đánh giá cao về chất lượng của các phòng ban khác đối với bộ máy kiểm tra giám sát, mặc dù công việc kiểm tra giám sát vốn dĩ là công việc đối trọng với hoạt động kinh doanh, luôn chỉ ra cái sai, cái khuyết điểm trong hoạt động kinh doanh. Phương châm của bộ máy kiểm tra giám sát là dám đưa ra những tồn tại, sai sót, không có vùng cấm một cách thấu tình đạt lý mà đơn vị, tập thể “được” nhắc đến vẫn cảm thấy vui vẻ và tự nguyện rà soát, chấn chỉnh.
Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, vai trò lãnh đạo của Đảng được khẳng định, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó thể hiện rõ nét nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bước đầu đã ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Có được những thành quả trên là do các cấp Đảng trong bộ máy kiểm tra giám sát đã thể hiện được vai trò lãnh đạo dẫn dắt, định hướng về công tác chuyên môn và công tác Đảng. Trong phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tiếp theo, các tổ chức Đảng trong bộ máy kiểm tra giám sát tiếp tục chỉ đạo triển khai, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các Chi bộ; gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong thời gian tới, bộ máy kiểm tra giám sát chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là đơn vị gương mẫu, đi đầu trong hệ thống về công tác tuân thủ và góp phần đạt được thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Vietcombank.
Đặng Thị Vân Hà
(Chi bộ 1, Đảng bộ bộ phận Ban Kiểm tra nội bộ VCB)