Trường hợp thứ nhất, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa thông  báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Văn Yên, sinh năm 1993, nơi cư trú 18 Bạch Đằng, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa; chức vụ Giám đốc Công ty TNHH May Kim Trang TH, địa chỉ trụ sở Công ty TDP Liên Trung, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh, ông Nguyễn Văn Yên là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH May Kim Trang TH (người nộp thuế), mã số thuế 2803022928, là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Trường hợp thứ hai, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Xuân Hải, nơi cư trú thôn Phượng Lai, xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Citi Home, địa chỉ trụ sở Công ty Khu tái định cư Hải Yến, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh, ông Nguyễn Xuân Hải là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Citi Home (người nộp thuế), mã số thuế 2803016071, là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Văn Thanh