Các diễn giả trực tiếp tư vấn là Tiến sĩ Ramesh Ramachandra - Giám đốc Điều hành, và bà Poorani Thanusha - Tư vấn chính của Talent Leadership Crucible (TLC) Pte tại Singapore.

Đây là những huấn luyện viên hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông trong doanh nghiệp gia đình, từng có kinh nghiệm nhiều năm huấn luyện cho các công ty gia đình hàng đầu châu Á.

Tham gia điều phối tại hội thảo là bà Trần Uyên Phương - đồng tác giả cuốn sách Competing with Giants vừa được Nhà xuất bản Forbes ra mắt năm ngoái, và là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát. 

Bà Phương còn được biết đến là một diễn giả năng động tại Việt Nam và trên thế giới, người luôn mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm nâng cao năng lực quản trị và phát triển doanh nghiệp gia đình trên cơ sở những gì bà đã trải qua và xây dựng thành công tại Tân Hiệp Phát.

Tại hội thảo, hai huấn luyện viên chia sẻ các nội dung trọng yếu, giúp người tham dự nắm bắt được bản chất các vấn đề gây tranh cãi trong doanh nghiệp gia đình, qua đó xác định các tính chất đặc biệt, đặc điểm và cách thức quản lí hoạt động của doanh nghiệp gia đình.

Là người đã cùng gia đình tham dự nhiều khóa huấn luyện từ các chuyên gia quốc tế và áp dụng thành công trong việc xây dựng các nguyên tắc ứng xử tách bạch giữa mối quan hệ gia đình và điều hành doanh nghiệp, đưa Tân Hiệp Phát trở thành một công ty gia đình được quản trị theo chuẩn mực quốc tế, bà Trần Uyên Phương tham gia điều phối và chia sẻ những kinh nghiệm đặc thù phù hợp với bối cảnh doanh nghiệp gia đình tại Việt Nam.

Theo đó, hội thảo đặc biệt hữu ích với những người chủ doanh nghiệp gia đình đang muốn con cái tham gia hoạt động kinh doanh của gia đình hoặc truyền đạt kinh nghiệm, chuyển giao quyền lực cho thế hệ kế cận một cách hiệu quả; đồng thời hữu ích với những bậc con cái đang muốn phát huy năng lực cá nhân và kế thừa, phát huy hiệu quả khi nhận chuyển giao công ty từ thế hệ cha mẹ.

Hương Vân