Ngay từ đầu năm 2023, Quảng Ninh cũng như các tỉnh, TP trong cả nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, nặng nề hơn so với dự báo.

Bên cạnh khó khăn, thách thức chung, Quảng Ninh vừa phải tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp mới phát sinh chưa có tiền lệ, vừa phải tiếp tục xử lý một khối lượng lớn những yếu kém, tồn đọng, khuyết điểm kéo dài từ nhiều năm trước để lại được chỉ ra trong quá trình hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh chưa được kiện toàn trong thời gian dài.

Trước bối cảnh đó, phát huy truyền thống đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, Quảng Ninh đã nhanh chóng nhận diện cơ hội, thách thức, dự báo đúng tình hình từ xa, từ sớm; kiên định mục tiêu trong giải quyết công việc; giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên, người dân và doanh nghiệp.

Với những chủ trương, quyết sách khoa học, bài bản, các khó khăn, thách thức đã từng bước được tỉnh tháo gỡ; chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Tăng trưởng GRDP của tỉnh năm 2023 ước đạt 11,03%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Hồng; là năm thứ 9 liên tiếp (2015 - 2023) tăng trưởng 2 con số; quy mô nền kinh tế ước đạt trên 312.000 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 55.632 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2022, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước.

Tổng vốn thu hút đầu tư ước đạt 5 tỷ USD. Trong đó, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt con số kỷ lục từ trước đến nay với trên 3,1 tỷ USD; thu hút vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách ước đạt 1,9 tỷ USD.

Đặc biệt, phần lớn các dự án đầu tư mới có tổng vốn lớn trong năm 2023 đều là từ các doanh nghiệp đã có dự án đầu tư sản xuất - kinh doanh trên địa bàn. Điều này càng khẳng định được nỗ lực của tỉnh trong cải cách hành chính, xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, minh bạch; tạo dựng niềm tin vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Không chỉ vậy, năm 2023 cũng là năm bứt phá trong phát triển văn hóa, xã hội, con người Quảng Ninh trên nhiều lĩnh vực.

Trong năm, tỉnh cũng hoàn thành nhiều mục tiêu phát triển văn hóa, xã hội, con người của cả giai đoạn 2020 - 2025; đời sống nhân dân, nhất là ở khu vực miền núi, biên giới, hải đảo được cải thiện, nâng lên rõ rệt. GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt trên 9.400 USD gấp đôi bình quân cả nước, đứng đầu ở khu vực phía Bắc.

Tỉnh cũng đã định hình rõ nét những giá trị cốt lõi, riêng có, giàu bản sắc văn hóa của địa phương với đặc trưng “Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc”.

Cùng với đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh; hoạt động đối ngoại được tăng cường, mở rộng, vị thế và uy tín của Quảng Ninh được nâng cao…

Ngày nay, Quảng Ninh đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc với nhiều thành tựu to lớn, nhiều mặt nổi bật, mang tính tiên phong và đột phá, góp phần đẩy mạnh đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, hướng vào chất lượng phát triển.

Việc tận dụng tốt cơ hội, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức đã làm nên một Quảng Ninh “bừng sáng” với kỳ tích 9 năm liên tiếp tăng trưởng 2 con số. Và điều quan trọng hơn cả, nhân dân Quảng Ninh được hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Với những kết quả nổi bật trong năm 2023 và nhìn lại nửa chặng đường triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh, có thể khẳng định, Quảng Ninh đã tận dụng tốt cơ hội, chủ động vượt qua các khó khăn, thách thức; giữ vững sự ổn định và phát triển ngày càng bền vững. Đây sẽ là tiền đề vững chắc để tỉnh hoàn thành toàn diện nhiệm vụ trong hành trình về đích của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trọng Tài