Theo báo cáo của TKV, 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu toàn Tập đoàn ước thực hiện 88,8 nghìn tỷ đồng, đạt 50,7% kế hoạch năm, bằng 106% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu than ước đạt 57,6 nghìn tỷ đồng, bằng 51,9% kế hoạch năm và bằng 106% so với cùng kỳ; lợi nhuận dự kiến ước đạt 1.662 tỷ đồng, đạt 38% so với kế hoạch năm. Nộp ngân sách toàn TKV dự kiến 13,3 nghìn tỷ đồng, bằng 52,2% kế hoạch năm và bằng 73,82% cùng kỳ 2023.

Tại Quảng Ninh, dự kiến nộp 8,15 nghìn tỷ đồng bằng 51,2% số dự kiến nộp cả năm 2024 (15,82 nghìn tỷ) và bằng 76,6% số nộp cùng kỳ 2023 (10,64 nghìn tỷ đồng).

Các chỉ tiêu hiện vật chủ yếu: Than nguyên khai ước đạt 20,52 triệu tấn, bằng 53% kế hoạch năm và bằng 103,3% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, tại Quảng Ninh, dự kiến thực hiện 19,8 triệu tấn, bằng 52,8% kế hoạch năm; bằng 104,5% thực hiện cùng kỳ 2023.

Than tiêu thụ dự kiến thực hiện 26,7 triệu tấn bằng 53,4% kế hoạch năm và bằng 107,6% cùng kỳ 2023. Trong đó, hộ điện 23,48 triệu tấn, bằng 56% kế hoạch năm, bằng 112% thực hiện cùng kỳ 2023. Các lĩnh vực sản xuất alumin, điện, cơ khí, hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp... sản xuất ổn định và đạt kế hoạch tiến độ đề ra.

leftcenterrightdel
 Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TKV

Tiền lương bình quân toàn TKV dự kiến đạt 6 tháng đầu năm đạt 17,12 triệu đồng/người/tháng, bằng 103% kế hoạch; trong đó, khối sản xuất than đạt khoảng 18,2 triệu đồng/người/tháng, bằng 105% kế hoạch. 

Tại buổi làm việc, TKV đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quan tâm giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo các báo cáo cụ thể của TKV và các đơn vị; đặc biệt quan tâm đến các nội dung như: Chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với Vietmido; đề nghị UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng cảng Con Ong - Hòn Nét, quy hoạch kết nối với hạ tầng giao thông trong khu vực; giải quyết các thủ tục quản lý đất đai; chỉ đạo các sở ngành, UBND TP Hạ Long sớm hoàn thành phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Nhà máy sàng tuyển than Nam Cầu Trắng để TKV bàn giao đất cho địa phương thi công dự án đúng tiến độ; xem xét điều chỉnh công suất một số cảng bến thủy nội địa; cho phép các đơn vị sản xuất than của TKV được bán đá thải sau chế biến cho các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng…

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy cho biết, hiện nay, tỉnh chấp thuận đầu tư 10 dự án của TKV trên địa bàn tỉnh; đặc biệt, là các dự án phát triển mỏ, tạo điều kiện phát triển sản xuất cho TKV.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đồng ý để TKV lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án cảng Con Ong - Hòn Nét theo Luật Đầu tư và giao các sở, ngành phối hợp với TKV thúc đẩy nhanh dự án. Ảnh: TKV

Các dự án của TKV có ý nghĩa lớn góp phần tăng trưởng trong lĩnh vực đầu tư cũng như sự phát triển của tỉnh. Đối với dự án Vietmindo, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan và báo cáo lãnh đạo tỉnh.

Trên cơ sở đó, tỉnh Quảng Ninh sẽ báo cáo Thủ tướng về quá trình hợp tác, đóng cửa mỏ, giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến dự án Vietmido theo các quy định pháp luật.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của TKV và chủ trương đầu tư Dự án cảng Con Ong - Hòn Nét, phù hợp với quy hoạch chung của địa phương, quy hoạch cảng biển quốc gia. Tỉnh Quảng Ninh xác định đây là dự án quan trọng và đã có nghị quyết của Tỉnh ủy cũng như chỉ đạo các sở, ngành hỗ trợ, phối hợp với TKV để thực hiện và kết nối giao thông khu vực.

Tỉnh Quảng Ninh đồng ý để TKV lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo Luật Đầu tư, đảm bảo các quy định của pháp luật và theo hướng cảng tổng hợp vừa phục vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, vừa phục vụ phát triển kinh tế của tỉnh. TKV cần nghiên cứu, thuê tư vấn, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để thúc đẩy nhanh các công việc đầu tư dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Trọng Tài