Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín được tổng hợp và công bố trên cơ sở xét chọn và đề xuất của các cơ quan hữu quan, được xét chọn trên cơ sở các tiêu chí do Bộ Công Thương quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường…

Đây là một hoạt động hết sức cần thiết nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường, đặc biệt là khi Việt Nam đã tham gia vào một loạt các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương.

Sau một thời gian đăng tải danh sách sơ tuyển, tiếp thu các ý kiến phản hồi, ngày 2/12/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2615/QĐ-BCT phê duyệt Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021.

Trên cơ sở đề xuất của 54 cơ quan, tổ chức xét chọn (bao gồm các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương tỉnh, thành phố), Bộ Công Thương đã xét chọn được 281 doanh nghiệp (tương đương với 289 lượt doanh nghiệp theo 27 ngành hàng).

Trong đó lĩnh vực cà phê có 13 doanh nghiệp (như Nestlé Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Minh Tiến, Dakman Việt Nam…), 26 doanh nghiệp cao su (như cao su Thuận Lợi, cao su Đà Nẵng, cao su miền Nam, cao su Hiệp Thành…), chè các loại gồm 9 doanh nghiệp (như Chè Á Châu, chè SSOE Phú Thọ, chè Biển Hồ…), 46 doanh nghiệp thuỷ sản (Minh Phú, Vĩnh Hoàn, Sóc Trăng, Cases…),  25 doanh nghiệp gạo (như Lương thực miền Bắc, Star Rice, Lộc Trời…), hạt điều gồm 12 doanh nghiệp, hạt tiêu 13 doanh nghiệp, 16 doanh nghiệp rau củ quả, 3 doanh nghiệp sữa (Công ty CP sữa Việt Nam, Frieslandcampina Việt Nam, TH), 4 doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ, 32 doanh nghiệp dệt may…

Bộ Công Thương cho biết Quyết định số 2615/QĐ-BCT ngày 2/12/2022 và Danh sách chính thức “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021 đang được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương (www.moit.gov.vn) và trang thông tin điện tử của một số cơ quan hữu quan.

Bộ Công Thương hy vọng các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy thành tích trong thời gian tới để khẳng định vị trí của mình trong cộng đồng doanh nghiệp thế giới.

PV