Cụ thể, cử tri huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đề nghị tỉnh sớm bố trí kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) để chi trả cho các hộ dân có đất ở, nhà ở bị thu hồi GPMB khi triển khai thực hiện dự án đường nối TP Thanh Hoá đi cảng hàng không Thọ Xuân đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh lộ 514 qua địa phận xã Xuân Du, huyện Như Thanh được triển khai từ năm 2020. Đến nay, UBND tỉnh mới phân bổ kinh phí để chi trả cho đất nông nghiệp và cây cối hoa màu trên đất, còn lại toàn bộ kinh phí đền bù về đất ở, vật kiến trúc của các hộ chưa có kinh phí để chi trả.

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản trả lời ý kiến cử tri: Dự án đường nối TP Thanh Hóa với Cảng Hàng không Thọ Xuân đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến Đường tỉnh 514 do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 với quy mô đầu tư nâng cấp, mở rộng 12,113 km đường hiện trạng đảm bảo quy mô đường cấp III đồng bằng theo 10 TCVN 4054-2005 với tổng mức đầu tư (TMĐT) là 971,987 tỷ đồng. Trong đó, chi phí GPMB (bao gồm cả dự phòng) là 389,482 tỷ đồng (huyện Triệu Sơn là 359,482 tỷ đồng, Như Thanh là 30 tỷ đồng), chi phí xây dựng là 480,206 tỷ đồng và các hạng mục chi phí khác là 102,299 tỷ đồng.

Hiện nay, kế hoạch vốn đã bố trí cho chi phí GPMB của dự án là 69 tỷ đồng, huyện Triệu Sơn là 60,5 tỷ đồng, huyện Như Thanh là 8,5 tỷ đồng; số vốn GPMB còn thiếu theo TMĐT được phê duyệt là 320,482 tỷ đồng (Triệu Sơn là 299 tỷ đồng, Như Thanh là 21,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, qua trình tổ chức thực hiện dự án do có sự thay đổi về cơ chế chính sách đền bù GPMB, giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đã tăng từ 2-3 lần so với dự toán được duyệt dẫn đến tổng chi phí GPMB của dự án là 846,1 tỷ đồng (Triệu Sơn 794 tỷ đồng, Như Thanh 52,1 tỷ đồng), tăng 456,6 tỷ đồng so với chi phí đã được phê duyệt trong TMĐT (Triệu Sơn 434,5 tỷ đồng, Như Thanh 22,1 tỷ đồng).

Trong khi đó, nhu cầu vốn cần bổ sung để hoàn thành GPMB là 777,1 tỷ đồng (Triệu Sơn 733,5 tỷ đồng, Như Thanh 43,6 tỷ đồng). Việc chi phí GPMB tăng cao đã vượt khả năng cân đối nguồn vốn của tỉnh cho dự án do kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh đã phân bổ hết cho các nhiệm vụ, dự án tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa.

Nhằm ổn định đời sống Nhân dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp tục đầu tư hoàn thành tuyến đường theo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng tại Thông báo số 153-TB/VPTU ngày 07/7/2022; trong thời gian tới, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ chỉ đạo các sở, ngành tham mưu, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền sắp xếp ưu tiên bố trí vốn để hoàn thành toàn bộ công tác GPMB bằng dự án (bao gồm cả đoạn qua địa phận huyện Như Thanh như kiến nghị của cử tri nêu trên).

Văn Thanh