Theo đó, văn bản của Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc nêu rõ: Để không gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình kiểm tra việc giao đất và cấp GCNQSDĐ cho công dân. UBND thành phố Phú Quốc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, tạm ngưng thực hiện các quyền của chủ sử dụng đất đối với 9 GCNQSDĐ (bao gồm các GCNQSDĐ chỉnh lý biến động, cấp đổi từ 9 GCNQSDĐ này).

Cụ thể: GCNQSDĐ số CY 615661 do UBND thành phố Phú Quốc cấp ngày 11/1/2022 cho ông Đỗ Văn Cang và bà Trương Thị Tuyết Sương; thửa đất số 174, tờ bản đồ số 85, tại khu phố 7, phường An Thới với diện tích 1556,8m2, đất trồng cây lâu năm; thời hạn sử dụng đến tháng 7/2064.

GCNQSDĐ số CY 615628 do UBND thành phố Phú Quốc cấp ngày 19/5/2022 cho bà Lâm Thị Mỹ Duyên; thửa đất số 236, tờ bản đồ số 14, tại ấp 2, xã Cửa Cạn, với diện tích: 5243,1m2, đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến tháng 7/2064.

GCNQSDĐ số CL 852495 do UBND huyện Phú Quốc (nay là thành phố Phú Quốc) cấp ngày 4/12/2018 cho bà Nguyễn Thị Đây, và ông Trần Văn Miên; thửa đất số 20, tờ bản đồ số 32 tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ với diện tích: 15546,7m2, đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến tháng 7/2064

GCNQSDĐ số CY 615392 do UBND thành phố Phú Quốc cấp ngày 28/4/2022 cho ông Huỳnh Ngọc Thanh và bà Diệp Thị Kim Hằng; thửa đất số 30, tờ bản đồ số 10, tại ấp Bãi Bồn, xã Hàm Ninh, với diện tích: 14.774,4m2; đất trồng cây lâu năm; thời hạn sử dụng đến tháng 7/2064.

GCNQSDĐ số DD 047021 do UBND thành phố Phú Quốc cấp ngày 22/3/2022 cho ông Lê Văn Tài và bà Nguyễn Thị Thủy; thửa đất số 48, tờ bản đồ số 54, tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, với diện tích: 21.090,5m2; đất trồng cây lâu năm; thời hạn sử dụng đến tháng 7/2064.

GCNQSDĐ số DD 022070 do UBND thành phố Phú Quốc cấp ngày 27/1/2022 cho bà Hoàng Thị Bích Hồng, thửa đất số 78, tờ bản đồ số 19, tại ấp Gành Gió, xã Cửa Dương, với diện tích: 13780,3m², đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến tháng 7/2064.

GCNQSDĐ số CL 852641 do UBND huyện Phú Quốc (nay là thành phố Phú Quốc) cấp ngày 13/12/2018 cho ông Nguyễn Văn Hải và bà Đinh Thị Hồng; thửa đất số 8, tờ bản đồ số 36 tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, với diện tích 5038,7m2; đất trồng cây lâu năm; thời hạn sử dụng đến tháng 7/2064.

GCNQSDĐ số CL 957497 do UBND huyện Phú Quốc (nay là thành phố Phú Quốc) cấp ngày 20/9/2018 cho ông Huỳnh Văn Lý và bà Nguyễn Thị Tiến; thửa đất số 106, tờ bản đồ số 53, tại ấp Khu Tượng, xã Cửa Dương, với diện tích 11558,3m², đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến tháng 7/2064

GCNQSDĐ số CY 615315 do UBND huyện Phú Quốc (nay là thành phố Phú Quốc) cấp ngày 9/4/2020 cho ông Danh Phú; thửa đất số 245, tờ bản đồ số 89, tại Khu phố 6, phường An Thới, với diện tích: 17374,3m², đất trồng cây lâu năm.

UBND thành phố Phú Quốc đề nghị Sở Tư pháp thông báo đến các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, việc kết thúc tạm ngưng các quyền của chủ sử dụng đất đối với 9 GCNQSDĐ nói trên.

Hoàng Khánh