Nâng cao hiệu quả công tácTCD

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường hiệu quả hoạt động TCD trên địa bàn. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc chấp hành chế độ TCD định kỳ theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; theo Luật TCD năm 2013.

Từ năm 2015 đến đầu năm 2023, người người đứng đầu cấp uỷ 3 cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện gần 17.000 cuộc TCD định kỳ với hơn 8.000 lượt công dân của 5.732 vụ việc. Tổ chức 106 cuộc đối thoại trực tiếp với dân, trong đó, có 101 đoàn đông người; tiếp dân đột xuất 97 cuộc với 242 công dân ở 104 vụ việc.

Chủ tịch UBND tỉnh và cấp phó được ủy quyền, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã đã thực hiện hơn 50.000 buổi TCD định kỳ.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tiếp dân, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định thành lập Hội đồng TCD của tỉnh, Hội đồng Tư vấn giải quyết KN, TC, kiến nghị tỉnh. Đây là mô hình mới, nhằm phát huy tối đa hiệu quả trong hoạt động TCD, giải quyết KN, TC và tham gia tố tụng các vụ án hành chính của tỉnh.

Đặc biệt, tại các buổi TCD đã có sự tham gia của các cơ quan hữu quan, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh. Đồng thời, được thực hiện kết nối trực tuyến với các địa phương có công dân kiến nghị, KN để chính quyền nghe thấu đáo vụ việc và có hướng chỉ đạo giải quyết phù hợp, đảm bảo công khai, minh bạch, thấu tình, đạt lý.

Với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kết hợp cùng hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất, công tác TCD đã được tỉnh Quảng Ninh thực hiện nề nếp, bài bản, trách nhiệm, cầu thị, gương mẫu, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy các cấp. Qua đó, đã làm hạn chế rất nhiều vụ việc KN phức tạp, đông người, kéo dài, góp phần giữ địa bàn ổn định, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân…

Lấy niềm tin, sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả

Để không hình thành “điểm nóng”, cùng với công tác TCD, việc giải quyết KN, TC cũng đã được tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm và luôn nhất quán quan điểm xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Đối với công tác này, Quảng Ninh xác định, chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc, lấy niềm tin, sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả và là mục tiêu để phấn đấu.

Trên tinh thần đó, UBND tỉnh đã yêu cầu chủ tịch UBND các địa phương tăng cường phối hợp, rà soát, xem xét các nội dung KN, TC, kiến nghị của công dân để chủ động giải quyết theo thẩm quyền.

Quá trình giải quyết, phải tăng cường đối thoại, gặp gỡ, tìm hiểu rõ sự việc để có định hướng và chỉ đạo đúng đắn; tôn trọng, lắng nghe nhiều chiều ý kiến, nguyện vọng của dân, thấu cảm trước những bức xúc của nhân dân; kết quả giải quyết phải bảo đảm thật sự khách quan, công tâm, đúng pháp luật, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao…

Đối với các vụ việc cần có sự tham gia của các sở, ngành chuyên môn, UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chủ động mời, phối hợp làm việc để đảm bảo các kiến nghị, KN, TC của công dân được xem xét, giải quyết thấu đáo, đúng pháp luật, hạn chế tối đa việc công dân khiếu kiện vượt cấp.

Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả của công tác này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh chỉ đạo đưa nội dung về công tác TCD, giải quyết KN, TC vào chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra hàng năm.

Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra việc TCD, giải quyết KN, TC, kiến nghị của chủ tịch UBND cấp xã; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, không nắm được tình hình KN, TC trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý, để công dân khiếu kiện vượt cấp mà không có biện pháp xử lý hiệu quả.

Ngoài ra, trong nhiều vụ việc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh đã tích cực, tham gia đề xuất những phương án giải quyết bảo vệ quyền lợi chính đáng cho công dân; vận động, tuyên truyền để công dân không bị kích động, lôi kéo tập trung đông người khiếu kiện vượt cấp lên các cơ quan Trung ương…

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, từ năm 2015 đến hết năm 2022, các cơ quan có chức năng thanh tra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã triển khai 189 cuộc thanh tra tại 508 đơn vị về giải quyết KN, TC. Từ năm 2022 đến hết quý 1 năm 2023, toàn tỉnh có 879 vụ việc KN, TC thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính các cấp, đã có 723 vụ việc được giải quyết, trong đó, có 144 vụ việc công dân xin rút đơn, các vụ việc còn lại đang tiếp tục được xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Những năm qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, công tác TCD, giải quyết KN, TC trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đạt kết quả tích cực, chất lượng, hiệu quả. Quảng Ninh là một trong những địa phương có số đơn khiếu kiện phải giải quyết lớn so với bình quân chung cả nước, tuy nhiên, hàng năm, tỷ lệ giải quyết đều đạt cao. Đáng nói, các  KN, TC, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp đều được giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý. Qua đó, góp phần giữ địa bàn ổn định, không để hình thành "điểm nóng", không phát sinh thêm vụ việc KN, TC phức tạp, đông người.

Trọng Tài