Ngày 3/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1344/QĐ-UBND về việc thụ lý tố cáo của công dân trú tại tổ dân phố Phú Mỹ 3, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang đối với ông Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang.

Căn cứ vào kết quả xác minh các nội dung tố cáo của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang vừa  ban hành Kết luận số 3654/KL-UBND về nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang.

Công dân tố cáo ông Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang không giải quyết đơn khiếu nại của công dân về việc thu hồi đất của gia đình công dân khi thực hiện dự án xây dựng khuôn viên ao ông Đáng, thuộc tổ dân phố Phú Mỹ 3 và lát vỉa hè đường Thanh Niên mà không bồi thường cho gia đình, mặc dù công dân đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại nhưng không được xem xét, giải quyết theo quy định.

Theo Kết luận số 3654/KL-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang, căn cứ quy định của UBND tỉnh và kết quả xác minh, UBND tỉnh Bắc Giang xác định, việc công dân tố cáo ông Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang vi phạm Luật Khiếu nại trong việc không xem xét, giải quyết đơn khiếu nại của công dân là tố cáo đúng. Việc tham mưu giải quyết đơn của Ban Tiếp công dân thành phố Bắc Giang không chính xác dẫn đến đề xuất chuyển đơn đến Chủ tịch UBND phường Dĩnh Kế để giải quyết là không đúng quy định.

Ngoài ra, Đội Quản lý trật tự giao thông xây dựng và Môi trường thành phố Bắc Giang đã không thực hiện công tác kiểm tra, giám sát khi chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, để kịp thời yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công để kiến nghị UBND thành phố Bắc Giang ban hành các văn bản thu hồi đất theo quy định. Dẫn đến, dự án triển khai xây dựng cơ bản đã hoàn thành mà chưa có các văn bản thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định và đây cũng là một trong những nguyên nhân phát sinh đơn khiếu kiện của công dân.

Được biết, ông Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang là người được Chủ tịch UBND thành phố phân công phụ trách một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn và chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý các công việc thuộc thẩm quyền liên quan đến dự án được phân công, trong đó có dự án xây dựng khuôn viên ao ông Đáng, tổ dân phố Phú Mỹ 3 và lát vỉa hè đường Thanh Niên, phường Dĩnh Kế và cũng là người trực tiếp chỉ đạo, ký các công văn chuyển đơn đến Chủ tịch UBND phường Dĩnh Kế là cơ quan không có thẩm quyền giải quyết việc bồi thường giải phóng mặt bằng, vì vậy gây bức xúc cho công dân gửi đơn vượt cấp đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Căn cứ kết quả xác minh, UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Bắc Giang, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang tổ chức rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang trong việc không xem xét, giải quyết đơn khiếu nại của công dân; kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu đề xuất giải quyết đơn khiếu nại của công dân và công tác kiểm tra, giám sát đối với dự án.

Đồng thời, UBND thành phố được giao ban hành các văn bản liên quan đến việc thu hồi đất đối với dự án khuôn viên ao ông Đáng, tổ dân phố số 3 và lát vỉa hè đường Thanh Niên theo đúng quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND phường Dĩnh Kế lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và giải quyết bồi thường cho hộ gia đình công dân theo đúng quy định của pháp luật, tránh phát sinh công dân khiếu kiện vượt cấp.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh được giao nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Hoàng Long