Các vụ việc khiếu kiện điển hình như liên quan đến Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; Dự án Chỉnh trang đô thị khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tập trung về Hà Nội khiếu kiện trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV từ cuối tháng 5/2022.

Số lượt đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh tăng cao so với cùng kỳ năm 2021. Ở địa bàn các huyện, thành phố Lạng Sơn, một số dự án đang triển khai tiếp tục phát sinh đơn thư khiếu kiện đông người, tiềm ẩn phức tạp.

Trong đó, tình hình KNTC có một số điểm nổi lên đáng lưu ý. Cụ thể, vụ việc gần 300 người dân thuộc xã Tràng Phái, huyện Văn Quan tập trung phản đối việc triển khai thực hiện Dự án Nhà máy Tái chế, xử lý chất thải rắn tỉnh Lạng Sơn. Vụ việc các hộ kinh doanh tại Chợ Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn tập trung đông người tại trụ sở UBND tỉnh kiến nghị, phản ánh, yêu cầu Công ty Chợ Lạng Sơn không tăng giá dịch vụ đối với các hộ kinh doanh tại chợ. Một số công dân thuộc đối tượng gia đình chính sách kiến nghị, phản ánh, KN với các cơ quan, chính quyền yêu cầu xem xét về quyền lợi liên quan đến chế độ, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng trong giải quyết vụ việc không có trong quy định.

Các cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Bích Vân trú tại tổ 4, khối 2 và Ong Thị Thụy trú tại số 9/12 đường Bắc Sơn, khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn để điều tra làm rõ tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, liên quan đến Dự án Chỉnh trang đô thị khối 2, phường Vĩnh Trại.

Về công tác tiếp công dân, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp tiếp tục duy trì, cơ bản thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị. Hàng tháng thông báo lịch tiếp dân của bí thư cấp ủy, niêm yết công khai tại trụ sở. Ban Nội chính Tỉnh ủy duy trì thường xuyên việc tiếp công dân, tiếp nhận việc đăng ký tiếp công dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan lựa chọn vụ việc, đề xuất Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng.

Trong 9 tháng năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp được 8 kỳ, với 9 vụ việc, với 25 lượt công dân.

Bí thư các huyện ủy, thành ủy tổ chức tiếp công dân được 80 kỳ, với 45 lượt công dân. Bí thư Đảng ủy các xã tổ chức tiếp được 973 cuộc, tuy nhiên chỉ có 286 công dân đến phản ánh, kiến nghị.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân ở các cấp chính quyền tiếp tục được duy trì, thực hiện nghiêm túc theo quy định của Luật Tiếp công dân. Các cơ quan hành chính đã tiếp 1.946 lượt công dân đến KNTC, kiến nghị, phản ánh và đề đạt nguyện vọng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các tổ chức thanh tra đã triển khai 26 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, qua đó chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Các cơ quan hành chính trong tỉnh tiếp nhận 2.764 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 242 đơn KNTC. Công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn cơ bản được thực hiện theo quy định. Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp đã giải quyết 98 đơn trên tổng số 120 đơn KNTC thuộc thẩm quyền phải giải quyết.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài, lũy kế đến thời điểm báo cáo, đã hoàn thành rà soát đối với 16/16 vụ việc. Qua rà soát, cơ quan chức năng đã ban hành 2 thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết vụ việc. Việc kiểm tra, rà soát vụ việc được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định tại Kế hoạch số 363/KH-TTCP, cơ bản đảm bảo toàn diện, khách quan, chính xác.

Hoàng Long