Công dân tố cáo UBND xã Hồng Hà (khoảng năm 2009 - 2010) thu hồi đất của ông Hài Thắng ở cụm 6, xã Hồng Hà diện tích 1 cái giếng. Sau đó, đền bù cho ông Thắng diện tích đất bằng 5 cái giếng, là không đúng quy định của pháp luật.

Kết quả xác minh cho thấy, năm 1999, hộ ông Phạm Văn Thắng (vợ là bà Nguyễn Thị Hài) sử dụng diện tích 139,7m2 đất thuộc thửa số 117, tờ bản đồ số 2, bản đồ năm 1996. Số quản lý theo dõi ghi: Giếng (không ghi chủ sử dụng), diện tích 272m; được UBND huyện Đan Phượng cho phép hợp thức hóa quyền sử dụng đất tại Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 21/5/2003 với diện tích 120m2 (thực tế khi đo đạc, diện tích của hộ ông Thắng là 139,7m2), chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 4/6/2007, UBND xã Hồng Hà lập Biên bản thống nhất thỏa thuận đổi đất giữa hộ ông Phạm Văn Thắng với UBND xã để xây dựng nhà văn hóa cụm 6, thôn Bá Nội.

Trên cơ sở Tờ trình số 20/TT- UBND ngày 9/7/2007 của UBND xã Hồng Hà, UBND huyện Đan Phượng có Quyết định số 595/QĐ- UBND ngày 28/8/2007 thu hồi 139,7m2 đất ở của hộ ông Phạm Văn Thắng tại xã Hồng Hà để xây dựng nhà văn hóa cụm 6 và chuyển giao diện tích 262m2 cho hộ ông Phạm Văn Thắng để xây dựng nhà ở tại khu tái định cư cho các hộ do sạt lở sông Hồng, thôn Bá Nội.

Quá trình thực hiện, UBND xã Hồng Hà, UBND huyện Đan Phượng không thực hiện theo quy trình thu hồi đất, giao đất tái định cư, không tính giá trị quyền sử dụng đất tại vị trí thu hồi đất và giá trị quyền sử dụng đất vị trí giao đất tái định cư làm cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính đối với hộ ông Phạm Văn Thắng.

Do đó, việc UBND xã Hồng Hà lập biên bản thống nhất thỏa thuận đổi đất, báo cáo UBND huyện Đan Phượng thu hồi 139,7m2 đất của hộ ông Phạm Văn Thắng tại xã Hồng Hà để xây dựng nhà văn hóa cụm 6 và chuyển giao cho hộ ông Phạm Văn Thắng với diện tích 262m2 đất ở, là không đúng quy định.

UBND thành phố xác định, trách nhiệm thuộc UBND xã Hồng Hà, UBND huyện Đan Phượng và các tập thể, cá nhân có liên quan thời điểm năm 2007.

Tuy nhiên, ngày 2/4/2008, UBND huyện Đan Phượng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1905/QSD cho hộ ông Phạm Văn Thắng tại thửa 117A, tờ bản đồ số 2, diện tích 262m2, địa chỉ thửa đất thôn Bá Nội, xã Hồng Hà, mục đích sử dụng đất ở.

Sau đó, hộ ông Thắng đã chuyển nhượng thửa đất trên cho 2 hộ là hộ ông Nguyễn Đình Thắng và hộ ông Đinh Văn Chiến.

UBND huyện Đan Phượng cấp Giấy chứng nhận số BU 638709 ngày 14/7/2014 cho hộ ông Nguyễn Đình Thắng; sang tên Giấy chứng nhận số 1905/QSD ngày 2/4/2008 cho hộ ông Đinh Văn Chiến.

Do đó, theo quy định, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Phạm Văn Thắng không thuộc trường hợp phải thu hồi.

UBND thành phố kết luận nội dung công dân tố cáo có đúng, có sai. Cụ thể, tố cáo đúng là thu hồi đất hộ ông Thắng sử dụng với 139,7m2 nhưng chuyển giao đất cho hộ ông Phạm Văn Thắng với diện tích 262m2. Tố cáo sai là thu hồi 1 cái giếng sau đó đền bù cho ông Hài Thắng với diện tích đất bằng 5 cái giếng.

UBND thành phố giao Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan giai đoạn năm 2002 - 2008 trong việc hợp thức hóa đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Phạm Văn Thắng không đúng quy định; có biện pháp xử lý, báo cáo UBND thành phố.

UBND huyện Đan Phượng tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thiệt hại đối với Nhà nước trong việc giao đất tái định cư có diện tích lớn hơn diện tích đất thu hồi đối với hộ ông Phạm Văn Thắng ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, tiến hành xử lý theo quy định.

Hoàng Long