Buổi làm việc nằm trong chương trình, kế hoạch theo chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm thực hiện nghiêm các kết luận tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy; đồng thời, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết dứt điểm các vụ việc KN, TC, kiến nghị của công dân.

Tại buổi làm việc, thị xã Quảng Yên đã tham vấn, xin ý kiến Tổ Công tác về vụ việc: Một số hộ dân tại vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản phường Hà An, thị xã Quảng Yên đề nghị thu hồi và cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vụ việc bà Đỗ Thị Huyến, khu 4, phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên, liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước kia UBND huyện Yên Hưng (nay là thị xã Quảng Yên), bố trí tái định cư cho gia đình bà khi thực hiện mở rộng nút giao thông khu vực ngã ba cầu Sông Chanh - Yên Giang…

Cùng với đó, Tổ Công tác đề nghị lãnh đạo địa phương thông tin việc rà soát thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy; của quyền Chủ tịch UBND tỉnh và Hội đồng Tiếp công dân tỉnh tại các buổi tiếp công dân của tỉnh.

UBND thị xã Quảng Yên cho biết, hiện nay, các kiến nghị, KN trên địa bàn chủ yếu liên quan đến đất đai. Trong đó, tập trung liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất; tồn tại, hạn chế trong quản lý đất đai của thời kỳ trước…

Lắng nghe ý kiến của thị xã Quảng Yên, Tổ Công tác ghi nhận sự vào cuộc, triển khai nghiêm túc của địa phương.

Các thành viên trong tổ đã tập trung thảo luận, rà soát, nhận diện rõ bản chất, vấn đề; đưa ra hướng xử lý đối với các vụ việc, với mục tiêu xử lý từ xa, từ sớm, từ cơ sở.

Đồng thời, đề nghị trên cơ sở kết quả làm việc, thị xã Quảng Yên chủ động rà soát, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai.

Tiếp tục nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác giải quyết KN, TC, kiến nghị; thực hiện chuẩn chỉnh quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật về giải quyết KN, TC, tố tụng hành chính.

Tổ Công tác của Hội đồng Tư vấn giải quyết KN, TC, kiến nghị tỉnh Quảng Ninh và địa phương thống nhất các vụ việc, đưa vào kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KN, TC phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn của tỉnh.

Trọng Tài