Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông tiếp 1 lượt (định kỳ) với 1 người, cụ thể: Tiếp bà Trần Thị Thủy, trú tại tổ dân phố 3, phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Bà Thủy kiến nghị xem xét, giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 73, tờ bản đồ số 2 cho gia đình bà theo bản án của tòa án.

Về nội dung kiến nghị này, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng, UBND TP Gia Nghĩa và các cơ quan liên quan xác minh cụ thể và tham mưu UBND tỉnh trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, đề nghị bà Thủy phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị để giải quyết vụ việc đến kết quả cuối cùng, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trong tháng 11, thủ trưởng các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã tiếp 5 lượt công dân với 6 người. Nội kiến nghị về thủ tục đất đai; về quá trình giải quyết đơn; về việc chuyển hồ sơ thương binh; về thủ tục xuất khẩu lao động; phản ánh về các khoản thu năm học 2023-2024 sai quy định.

Qua tiếp công dân, Thanh tra tỉnh Đắk Nông, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đã tiếp thu ý kiến của công dân và hướng dẫn công dân liên hệ trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền để xem xét, trả lời cho công dân biết theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo UBND các huyện, TP tiếp 7 lượt với 7 công dân, trong đó không có đoàn đông người. Nội dung tiếp công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai 7/7 lượt, chiếm 100%; các lĩnh vực khác không phát sinh.

Trần Thọ