Theo quyết định, tổ công tác gồm 17 thành viên đến từ Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Tiếp công dân tỉnh và Phó Chủ tịch UBND 8 huyện, thị xã, TP trên địa bàn tỉnh.

Tổ công tác do ông Ngô Văn Luyến, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng; 2 Tổ phó gồm: Ông Nguyễn Nhân Bình, Phó Chánh Thanh tra tỉnh và ông Mai Văn Duẩn, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh.

Tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị vượt cấp đến trụ sở Tiếp công dân Trung ương Đảng và Nhà nước, trụ sở Tiếp Công dân của tỉnh trước, trong và sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Bên cạnh đó, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vượt cấp thuộc thẩm quyền các cấp, các ngành theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP và các sở, ban, ngành tỉnh phối hợp tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đông người, vượt cấp khi cần thiết.

Trước đó, để nâng cao hiệu quả công tác, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người dân, ổn định tình hình địa phương, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”.

Đề án cho biết, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua có diễn biến phức tạp, tiềm ẩn phát sinh các đoàn đông người vượt cấp; số lượng đoàn đến trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh và Trung ương có chiều hướng gia tăng...

Đáng lo ngại là khiếu nại, tố cáo của công dân có biểu hiện đang bị kẻ xấu lợi dụng, kích động, xuyên tạc, bôi xấu cán bộ, đe dọa đến an ninh trật tự, tác động tiêu cực vào tâm lý của cán bộ, Nhân dân.

Vụ việc, đoàn đông người tập trung nhiều ở một số địa phương như xã Yên Trung, xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong; xã Phú Lâm, huyện Tiên Du; phường Thanh Khương, thị xã Thuận Thành; phường Phố Mới, thị xã Quế Võ; phường Tam Sơn, phường Đồng Kỵ, TP Từ Sơn; phường Võ Cường, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh…

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, đây là những địa phương đang phát triển công nghiệp, nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hồi đất nhiều hơn.

Các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp đã ban hành nhiều quyết định hành chính có liên quan đến quyền, lợi ích của người dân và tình trạng người dân chưa đồng tình, chưa thống nhất với quyết định giải quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dẫn đến khiếu nại, tố cáo.

Nội dung khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua phần lớn liên quan đến lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, như: Việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các công trình cơ sở hạ tầng (chủ yếu là yêu cầu nâng giá bồi thường đất đai bị thu hồi, bồi hoàn thành quả lao động trên đất, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, cấp đất sản xuất, đất dân cư dịch vụ...); các vụ việc còn lại về thực hiện chính sách xã hội, thủ tục hành chính, thuế ...

Hải Hà