Văn bản số 4081 của Sở TNMT về việc giao xử lý đơn thư của một số công dân phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh gửi Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Tĩnh cho thấy: Về nội dung tố cáo ông Nguyễn Việt Hùng (Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh TP Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải có hồ sơ gốc nhưng ông Hùng đã căn cứ bản photo Quyết định số 690/VP-UB ngày 9/10/1993 của UBND thị xã Hà Tĩnh (nay là TP Hà Tĩnh) đã sửa chữa, tẩy xóa để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác cho ông Bùi Hữu Sơn là trái với quy định của pháp luật đã được Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trả lời bà Nguyễn Thị Châu theo đúng thẩm quyền tại Văn bản số 2874 ngày 14/9/2021.

Tuy nhiên, việc trả lời của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chưa đúng trình tự thủ tục giải quyết tố cáo theo quy định tại Điều 24, Điều 28 Luật Tố cáo năm 2018.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc nêu trên, Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Thanh Điện yêu cầu Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh căn cứ quy định của Luật Tố cáo năm 2018 để giải quyết tố cáo của công dân theo đúng trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo. Trường hợp hợp đủ điều kiện thụ lý thì ra quyết định thụ lý tố cáo theo quy định tại Điều 29 Luật Tố cáo năm 2018. Trường hợp không đủ điều kiện thụ lý thì thông báo bằng văn bản cho người tố cáo biết lý do không thụ lý tố cáo.

Giám đốc Sở TN&MT yêu cầu Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra, soát xét, trả lời công dân theo đúng quy định, kết quả báo cáo về Sở TN&MT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Tuy nhiên, vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Vụ việc bà Nguyễn Thị Châu cùng một số người dân tổ dân phố 2, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh tố cáo hàng loạt khuất tất trong việc quản lý, sử dụng đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng của UBND phường Đại Nài và ông Bùi Hữu Sơn - nguyên Phó Chủ tịch xã Đại Nài (nay là phường) bị kỷ luật buộc thôi việc diễn ra trong nhiều năm nay.

Sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc đã có những kết quả nhất định, nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, mặc dù đã có nhiều văn bản chuyển đơn của các cơ quan Trung ương gửi về.

Ngô Khuyên