Trước đó, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 7854/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Sông Mã (Công ty Sông Mã) và buộc tháo dỡ các hạng mục công trình không đúng với mặt bằng quy hoạch xây dựng được duyệt tại dự án trung tâm giáo dục thể thao học đường TP Thanh Hóa tại phường Đông Vệ.

Tuy nhiên, đến nay Công ty Sông Mã vẫn chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Vì vậy, UBND TP Thanh Hóa chỉ đạo yêu cầu Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị chủ trì phối hợp với UBND phường Đông Vệ và các đơn vị liên quan lập hồ sơ xử lý các bước tiếp theo, xử lý dứt điểm các hạng mục công trình xây dựng vi phạm  đảm bảo theo quy định

Trước đó, Báo Thanh tra đã có bài phản ánh: "Thanh Hóa: Yêu cầu Công ty Sông Mã tháo dỡ các hạng mục vi phạm”, nội dung phản ánh về việc sai phạm này.

Hương Trà