Từ ngày 22 đến ngày 24/12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ mười. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tài kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện kết luận tại kỳ họp thứ tám về vi phạm của Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022.

Xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cảnh cáo bà Nguyễn Thị Xuân Thu, nguyên Bí thư Đảng Đoàn, nguyên Chủ tịch Trung ương Hội.

Các ông Trần Quốc Hùng, Uỷ viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội; Đặng Minh Châu, nguyên Uỷ viên kiêm Chánh Văn phòng Đảng Đoàn, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng bị kỷ luật cảnh cáo.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Hải Anh, Uỷ viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Đồng thời, cách tất cả chức vụ trong Đảng với ông Đinh Bá Tuấn, Bí thư Chi bộ, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Điện tử Nhân đạo và Đời sống.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Đảng Đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm điểm, đánh giá công tác năm 2021; xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng 2 trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Theo kết luận tại kỳ họp 8 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vi phạm các nguyên tắc hoạt động của Đảng, Quy chế làm việc của Đảng Đoàn; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội, một số đơn vị và cá nhân có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác tổ chức - cán bộ; quản lý tài chính; quy hoạch, sắp xếp và quản lý các cơ quan báo chí trực thuộc Cơ quan Trung ương Hội.

Các ông, bà: Nguyễn Thị Xuân Thu, Nguyễn Hải Anh, Trần Quốc Hùng, Đặng Minh Châu cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng Đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Đinh Bá Tuấn chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của đơn vị; chịu trách nhiệm trực tiếp về một số vi phạm, khuyết điểm trong quản lý đội ngũ phóng viên, người lao động; tham mưu trái quy định trong việc sắp xếp cơ quan báo chí của Trung ương Hội.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc trong nội bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Hương Giang