Chiều ngày 20/7, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Với 483/483 đại biểu có mặt tán thành (đạt tỷ lệ 96,79% tổng số đại biểu), Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết bầu 4 Phó Chủ tịch Quốc hội.

Theo đó, Phó Chủ tịch Quốc hội gồm các ông: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải (đều là Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV) và Thượng tướng Trần Quang Phương.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội với tỷ lệ tán thành 95,19% tổng số đại biểu (475/475 đại biểu có mặt tán thành).

Trong 13 nhân sự được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV, có 10 người là Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV tái cử gồm: Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình.

3 gương mặt mới được bầu vào Thường vụ Quốc hội là Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Công an; Bí thư tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường và Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Sáng mai (21/7), Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Thượng tướng Trần Quang Phương là Ủy viên Trung ương Đảng 2 khoá (XII, XIII); đại biểu Quốc hội khóa XV; trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

Sự nghiệp của ông Phương gắn liền với Quân đội, đi lên từ chiến sĩ, Tiểu đội trưởng, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 809, Sư đoàn 432, Quân đoàn 14.

Trong quá trình công tác, ông từng kinh qua nhiều vị trí như Đại tá, Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi; Phó Chủ nhiệm Chính trị, Quân khu 5; Chủ nhiệm Chính trị, Quân khu 5…

Giai đoạn từ tháng 6/2011 đến tháng 4/2019, ông được thăng quân hàm Thiếu tướng, rồi Trung tướng, Chính ủy Quân khu 5; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy Quân khu 5.

Sau đó, ông tiếp tục được thăng quân hàm Thượng tướng, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Tháng 1/2021, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và tiếp tục là Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Hương Giang