Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 1223/QĐ-TTg tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Quyết định nêu rõ, tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác.

Ông Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội từ năm tháng 12/2015.

Trước khi được HĐND TP Hà Nội bầu làm Chủ tịch, ông Chung giữ chức Giám đốc Công an TP Hà Nội; đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Ông Chung có nhiều năm làm công tác điều tra hình sự, lần lượt giữ các chức vụ Phó phòng, rồi Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Phó Giám đốc Công an TP, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Hương Giang