Chiều 28/2, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Trực tuyến phổ biến, quán triệt nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

2 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm: “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" và "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc".

Tham dự hội nghị có hơn 18.300 đảng viên ở 416 điểm cầu các cơ quan, bộ, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu Thanh tra Chính phủ có sự tham dự của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; trưởng các đoàn thể và các đảng viên cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thanh tra Chính phủ.

leftcenterrightdel
 Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy chủ trì tại điểm cầu Thanh tra Chính phủ

Cuốn sách là “cẩm nang” cho cán bộ mặt trận

Giới thiệu cuốn cách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc", Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, cuốn sách dày 747 trang, hàm chứa nhiều nội dung rất quan trọng cả về tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn.

“Cuốn sách là “cẩm nang” cho cán bộ trong hệ thống Mặt trận, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên, nhân dân nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn”, ông Chiến nói.

Nội dung cuốn sách được thiết kế làm 3 phần. Trong đó, phần thứ nhất là gồm bài viết tổng quan và 4 bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị.

Các bài viết, bài phát biểu này, theo ông Chiến, thể hiện tư duy chiến lược, nhất quán, xuyên suốt của Tổng Bí thư với nhiệm vụ phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Phần thứ hai, nhà xuất bản và các cơ quan phối hợp đã tuyển chọn 36 bài nói, bài viết, bài phát biểu, thư, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để in vào cuốn sách.

Phần thứ ba, gồm 34 bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với các tầng lớp nhân dân, trong các chuyến thăm, làm việc tại cơ sở.

Cuốn sách còn tuyển chọn 142 bức ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các giới, các tỉnh, TP trong cả nước.

“Trong đó, theo cá nhân tôi có những bức ảnh rất quý, hiếm, mang tính lịch sử”, ông Chiến cho hay.

Đúc kết ngoại giao mang bản sắc “cây tre Việt Nam”

Với cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam”, Đại sứ, TS Phạm Lan Dung, quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao, cho biết, cuốn sách này có dung lượng dày hơn 800 trang, với hơn 150 bài viết, 150 ảnh minh họa.

Nội dung được chia làm 3 phần, gồm: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao.

leftcenterrightdel
TS Phạm Lan Dung, quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao

Đặc biệt, trong cuốn sách, Tổng Bí thư đã đúc kết hình tượng “cây tre Việt Nam”, theo bà Dung.

Đầu tiên là “vững ở gốc” với 3 nội hàm chính: Kiên định nguyên tắc vì lợi ích quốc gia - dân tộc để phục vụ, là đường lối đối ngoại độc lập - tự chủ. Lấy thực lực làm gốc, lấy đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại va hội nhập quốc tế để tạo thế, lập thời. Kiên định phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng soi đường, chỉ lối.

“Chắc ở thân" là những phương pháp tạo nên sức mạnh. Vấn đề này, theo bà Dung cũng có 3 nội hàm chính. Đó là, sức mạnh đoàn kết, trong đó đại đoàn kết trong nước là căn bản, đoàn kết quốc tế là nhân tố bổ trợ hết sức quan trọng với phương châm chủ đạo là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại....

Sức mạnh của sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Sức mạnh của tính chính danh, chính nghĩa, phương cách ứng xử nhân văn, có trước có sau, cách hành xử thượng tôn pháp luật và phù hợp với xu thế tiến bộ của thời đại.

Còn “uyển chuyển ở cành” là phong cách, nghệ thuật ứng xử ngoại giao. Trong đó, nguyên tắc căn bản là “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, phương pháp "ngũ tri" - “biết mình, biết người”, “biết thời, biết thế”, “biết dừng, biết biến” của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh.

“Đây là 2 cuốn sách rất tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương nhấn mạnh.

Ông đề nghị các Đảng ủy trực thuộc tiếp tục tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, sinh hoạt chuyên đề quán triệt nội dung 2 cuốn sách cho những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

“Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc những nội dung cốt lõi trong hai tác phẩm; đồng thời, trên cơ sở kế hoạch thực hiện của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị, vận dụng vào công việc hàng ngày để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”, theo lời Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Hương Giang