Ngày 18/1, Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM tổ chức  tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trong năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tiếp tục phấn đấu đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã ghi nhận, biểu dương nỗ lực cố gắng của toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2021.

Bí thư Thành ủy TP HCM nhận xét, trong bối cảnh khó khăn chung do dịch Covid-19, Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM vừa tham gia phòng chống dịch vừa phấn đấu thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị theo chương trình kế hoạch đề ra, nhất là bám sát nhiệm vụ tham mưu của Ban Tổ chức cũng như ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu tiếp tục xử lý những vấn đề tồn đọng liên quan tới công tác cán bộ, như công tác đánh giá cán bộ hàng năm có lúc có nơi chưa làm tốt. Hệ thống chính trị cơ sở chưa đồng đều, nhất là thái độ, trách nhiệm xử lý công việc trước dân.

Đồng chí cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại của công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021...

leftcenterrightdel
 Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên trao Bằng khen cho các đơn vị. Ảnh: Việt Dũng

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho rằng, so với yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng tổ chức Đảng còn nhiều việc phải tiếp tục phấn đấu với một quyết tâm cao mới có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022, Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục triển khai tham mưu thực hiện các nghị quyết từ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, những hướng dẫn, kết luận trên lĩnh vực về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.

“Ban Tổ chức Thành ủy cần tập trung nghiên cứu, tham mưu và phối hợp tham mưu, cụ thể hóa, triển khai quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch của Trung ương để Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy tổ chức đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách thực chất”, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục bám vào nhiệm vụ trọng tâm, những chủ đề đã được Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 10 thông qua là: “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”.

Lắng nghe, đối thoại trực tiếp với nhân dân

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng cho rằng, trong năm 2022 công tác tổ chức xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức cán bộ nói riêng phải có thay đổi, đổi mới về tư duy, phong cách… Phải nâng cao vai trò trách nhiệm của các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy, khắc phục những hạn chế bất cập.

Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì cùng Sở Nội vụ có kế hoạch tăng cường chỉ đạo theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy chế tại các cơ quan, đơn vị, kiên quyết không để xảy ra tình trạng vi phạm nguyên tắc.

“Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, dũng khí và tính chiến đấu của những người làm công tác tổ chức, công tác xây dựng Đảng", đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác cán bộ nói riêng phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, xây là chủ yếu.

Cần đổi mới thực chất khâu đánh giá cán bộ, quy hoạch, đề bạt cán bộ. Phải lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân có liên quan đến cán bộ. Chăm lo bồi dưỡng, uốn nắn, chấn chỉnh về tâm lý, tư tưởng, quan tâm đến chính sách cán bộ để cán bộ yên tâm cống hiến. Đó là trách nhiệm của từng cấp ủy, trách nhiệm của công tác tổ chức cán bộ.

leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho Ban Tổ chức Thành ủy. Ảnh: Việt Dũng 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng là chăm lo xây dựng, củng cố cơ sở vững mạnh toàn diện. Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) và Kết luận số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát, lắng nghe, đối thoại trực tiếp với nhân dân, thiết lập thêm các kênh thông tin thu nhận các ý kiến của nhân dân, giám sát quần chúng, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội về tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức mà nhân dân nhận thấy.

Về đội ngũ cán bộ tổ chức xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM lưu ý phải đủ số lượng, có kiến thức chuyên môn sâu, am tường nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cách mạng, phải gương mẫu. Các cấp ủy, người đứng đầu và toàn hệ thống công tác tổ chức, xây dựng Đảng tăng cường kiểm tra, giám sát và phát hiện, xử lý nghiêm các tiêu cực trong công tác cán bộ. Từng đồng chí tự soi rọi lại mình, đề ra kế hoạch khắc phục những hạn chế cho mình, cố gắng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM đã vinh dự đón nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã tặng hoa chúc mừng Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Ma Xuân Việt được nhận Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương.

Dịp này, 8 tập thể đã được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy; Ban Tổ chức Thành ủy tặng Giấy khen cho 13 tập thể.

Nghiêm Lan