Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 kéo dài sang năm 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 2) với 36 DA. Các DA điều chỉnh trên nguyên tắc, điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch đối với các DA không giải ngân hết chỉ tiêu kế hoạch vốn đã được giao (do giá trị khối lượng hoàn thành nghiệm thu hoặc giá trị quyết toán giảm so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại quyết định đầu tư ban đầu hoặc quyết định đầu tư điều chỉnh; các DA vướng giải phóng, hồ sơ thủ tục... Các DA điều chỉnh tăng phải có trong danh mục đã được HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh giao chỉ tiêu năm 2021, có tỷ lệ giải ngân tốt, có khả năng giải ngân chỉ tiêu trong năm 2021 (bao gồm cả số vốn được bổ sung).

Đáng chú ý, kỳ họp này HĐND tỉnh cũng thông qua nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng đối với 107,85045 ha rừng sang mục đích khác để thực hiện 4 công trình, DA trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: “Tỉnh ta và cả nước đang dần chuyển sang chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tạo điều kiện để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy vậy, dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, phức tạp, khả năng phục hội kinh tế còn nhiều thách thức, áp lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 trong ba tháng còn lại là rất lớn. Đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân cần tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp kiểm soát, giữ vững thành quả phòng, chống dịch Covid-19, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 ở mức cao nhất, tạo tiền đề khôi phục, phát triển kinh tế xã hội những năm tiếp theo”.

Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII bế mạc chiều nay.

CTV Xuân Thống