Cụ thể, tại Quyết định số 310/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Triệu Dũng, nguyên Cục trưởng Cục phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương giữ chức Thành viên Ủy ban Cạnh Tranh Quốc gia - Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Tại Quyết định số 311/QĐ-TTg và Quyết định số 312/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm các ông, bà sau kiêm giữ chức Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia:

1- Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;

2- Ông Trịnh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương;

3- Ông Nguyễn Anh Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương;

4- Ông Ngô Đức Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương;

5- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương.

6- Bà Lê Thị Hoàng Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp;

7- Bà Hồ Phương Chi, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế công nghiệp, dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* Trước đó, ngày 28/3/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 306/QĐ-TTg bổ nhiệm lại bà Đặng Hoàng Oanh giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
Thời hạn bổ nhiệm lại từ ngày 12/4/2023.
Tuấn Phong