Ngày 22/5, tại kỳ họp thứ 5, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi thảo luận, bỏ phiếu, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường.

Với 454/467 đại biểu tán thành (chiếm 91,90% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm phê chuẩn bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội biểu quyết thông qua.

Ông Đặng Quốc Khánh làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 thay ông Trần Hồng Hà.

Trước đó, Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường đối với ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông Đặng Quốc Khánh năm nay 47 tuổi (sinh năm 1976), quê tỉnh Hà Tĩnh. Ông là Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp; trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 2 khóa (XII - dự khuyết, XIII); Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang 2 khóa (XIV, XV).

Đi lên từ cán bộ chuyên viên Phòng Thẩm định, ông có nhiều năm công tác tại Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó, ông Khánh lần lượt nắm giữ những vị trí lãnh đạo quan trọng tại tỉnh Hà Tĩnh như Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh.

Thời điểm nhậm chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2016, ở tuổi 40, ông Khánh là Chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước.

Đến tháng 7/2019, Bộ Chính trị điều động ông Đặng Quốc Khánh giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang.

Từ năm 2019 đến trước khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, ông Đặng Quốc Khánh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang.

Hương Giang