Sáng ngày 8/6, Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp phiên toàn thể lần thứ 6 với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tiến hành dân chủ, kỷ cương, đúng quy định của pháp luật, tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao, đạt 99,35%, tình hình trật tự, an ninh, an toàn được bảo đảm.

Ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, với không khí nô nức, hồ hởi, phấn khởi. Đến nay, các địa phương đã báo cáo kết quả kiểm phiếu về Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

15 người Trung ương giới thiệu khối Quốc hội, Mặt trận không trúng cử

Báo cáo về kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tổng số người ứng cử ĐBQH khóa XIV là 870 người, tổng số đại biểu trúng cử là 496 người, thiếu 4 đại biểu so với tổng số đại biểu được bầu.

Riêng TP Cần Thơ phải tổ chức bầu cử thêm 2 ĐBQH vào ngày 29/5/2016. 4 tỉnh không bầu được đủ số lượng ĐBQH (mỗi tỉnh bầu thiếu 1 đại biểu) là Sóc Trăng, Đồng Nai, Lâm Đồng, Sơn La.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tiến hành dân chủ, kỷ cương, đúng quy định của pháp luật

Theo ông Phúc, trong 197 người ứng cử do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu có 15 người không trúng cử thuộc khối Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Có 7/14 người giới thiệu về TP Hồ Chí Minh, 4/13 người giới thiệu về Hà Nội, 1/3 người giới thiệu về Đồng Tháp, 1/2 người được giới thiệu ở Phú Yên, 1/2 người được giới thiệu ở Trà Vinh, 1/2 người được giới thiệu ở Sóc Trăng không trúng cử.

Cơ cấu ĐBQH khóa XIV có: 86 đại biểu là người dân tộc thiểu số, đạt tỷ lệ 17,3%; 133 đại biểu là phụ nữ, đạt 26,8%; 21 đại biểu là người ngoài Đảng, chiếm 4,2%; 71 đại biểu dưới 40 tuổi, đạt tỷ lệ 14,3%.

Như vậy, so với dự kiến, tỷ lệ phụ nữ thiếu 17 người; đại biểu là người ngoài Đảng giảm 4,2 so với khóa XIII; đại biểu trẻ tuổi cao hơn 21 người; đại biểu tái cử bằng số dự kiến; đại biểu tự ứng cử giảm 0,4% so với khóa XIII.

Về số lượng đại biểu HĐND các cấp, cấp tỉnh bầu được 3.908 đại biểu, thiếu 8 đại biểu; cấp huyện bầu được 25.179 đại biểu, thiếu 120 đại biểu; cấp xã bầu được 291.273 đại biểu, thiếu 6.626 đại biểu.

Tình trạng bầu hộ, bầu thay vẫn chưa được khắc phục

Theo đánh giá của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, kết quả bầu cử cơ bản bảo đảm mục tiêu, kế hoạch đề ra, bảo đảm thành phần, cơ cấu đại biểu phù hợp với dự kiến, tỷ lệ đại biểu là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, trình độ trên đại học cao hơn so với nhiệm kỳ trước, cơ bản phản ánh được tính đại diện rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân, chất lượng đại biểu được nâng lên… kỳ vọng sẽ là nền tảng góp phần xây dựng các cơ quan đại diện có đầy đủ năng lực hoạt động với chất lượng, hiệu quả hơn.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tình trạng bầu hộ, bầu thay vẫn chưa được khắc phục

Thắng lợi của cuộc bầu cử là tiền đề để xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện các các quy định của Hiến pháp năm 2013 trong thời kỳ mới.

Tuy nhiên, cuộc bầu cử lần này vẫn còn một số hạn chế, đặc biệt là việc không bầu được đủ số lượng ĐBQH theo dự kiến; cơ cấu ĐBQH không đạt được như mục tiêu, nhất là tỷ lệ đại biểu nữ, tỷ lệ người ngoài Đảng; có nơi phải tiến hành bầu cử thêm ĐBQH.

“Vẫn có trường hợp để xảy ra sai sót trong in ấn phiếu dẫn đến việc phải hủy bỏ kết quả bầu cử và phải tiến hành bầu cử lại, sơ xuất trong việc kiểm soát số lượng phiếu phát ra, số phiếu thu vào, việc đóng dấu đã bỏ phiếu. Nhiều nơi bầu chưa đủ số lượng đại biểu HĐND nhất là đại biểu HĐND cấp xã. Tình trạng bầu hộ, bầu thay vẫn chưa được khắc phục”, ông Phúc cho biết.

Trong đó, ở khu vực bỏ phiếu số 2, xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang vì có vi phạm pháp luật nghiêm trọng nên đã tiến hành bầu lại vào ngày 5/6.

Dự kiến, chiều 9/6, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử, danh sách trúng cử ĐBQH khóa XIV.

Thảo Nguyên