Xử lý nghiêm đối tượng làm giả văn bằng, chứng chỉ

Cập nhật: 04/11/2019 21:54

(Thanh tra)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019-2020. Trong đó, Bộ yêu cầu các Sở GD&ĐT chủ động phối hợp với cơ quan công an xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, làm giả văn bằng, chứng chỉ...

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ GD&ĐT đặt ra trong năm học 2019-2020 là tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ.

Các Sở phải có biện pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng làm giả văn bằng, chứng chỉ và mua bán văn bằng, chứng chỉ. Tăng cường quản lý các điều kiện bảo đảm chất lượng đối với việc sát hạch và cấp các loại chứng chỉ của các cơ sở giáo dục.

Đồng thời, cần chủ động phối hợp với cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp mua bán văn bằng, chứng chỉ; làm giả văn bằng, chứng chỉ và sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả trên địa bàn.

Đối với chứng chỉ công nghệ thông tin, Bộ yêu cầu các Sở tổ chức kiểm tra, thẩm định điều kiện bảo đảm chất lượng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17 năm 2016 của Bộ GD&ĐT và Bộ Thông tin và Truyền thông. Kết quả kiểm tra, thẩm định phải được công bố công khai.

Ngoài ra, các Sở cũng phải tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài; thực hiện công tác quản lý văn bằng do các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam theo thẩm quyền.

TTH

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica