Công bố phổ điểm thi THPT Quốc gia: Tiếng Anh, Lịch sử có điểm liệt kỷ lục

Cập nhật: 11/07/2018 21:10

(Thanh tra) - Cuối giờ chiều 11/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố phổ điểm thi THPT Quốc gia 2018.

Công bố phổ điểm thi THPT Quốc gia: Tiếng Anh, Lịch sử có điểm liệt kỷ lục
Phổ điểm môn Lịch sử.
Theo dữ liệu điểm thi của Bộ GD&ĐT, có tới 6 môn thi THPT có điểm trung bình dưới 5.

Điểm trung bình môn Toán cả nước là 4,86; môn Tiếng Anh là 3,9 điểm; Lịch sử 3,79 điểm.

Thống kê của Bộ GD&ĐT cho thấy, điểm môn Toán trải từ 0 đến 10 điểm. 1.557 bài trong số 914.000 bài thi bị điểm liệt (từ 1 trở xuống). 953 bài bị điểm 0 và 2 bài đạt điểm 10. 

Điểm trung bình môn đạt 4,86. Số lượng bài thi đạt điểm 5,4 nhiều nhất, 45.810 bài.

Điểm cao nhất môn Ngữ văn là 9,75 điểm (7 bài), điểm thấp nhất là 0 (102 bài). Trong tổng số 899.000 bài thi, 781 bài bị điểm liệt. Số điểm trung bình chung môn này là 5,45, số điểm thi chiếm số lượng lớn nhất là 6 với 69.954 bài thi. 

Môn Vật lý có 386.000 bài thi. Trong đó, 623 bài thi bị điểm liệt (358 bài bị điểm 0). Cả nước có 3 thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn Lý. Trung bình chung môn này là 4,97. Có đến 22.645 bài thi đạt điểm 5, chiếm số lượng lớn nhất.

Ở môn Hóa học, trong số 309.000 bài thi có 811 bài bị điểm liệt, trong đó 464 thí sinh không ghi được điểm ở môn này. Điểm Hóa học cao nhất là 10 với 16 bài thi. Điểm trung bình môn này là 4,88. Bài thi đạt 5 điểm chiếm số lượng lớn nhất (22.646 bài).

Với môn Sinh học, 456 trong tổng 383.000 bài thi trên cả nước đạt từ 1 điểm trở xuống. Số điểm 0 chiếm tới 333 bài thi. Môn này chỉ có 2 thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Điểm trung bình môn Sinh học là 4,54. Điểm 4,25 chiếm số lượng lớn nhất với 32.206 bài thi.

Điểm liệt ở môn Lịch sử lên tới con số rất cao1.257 bài. Điểm trung bình chung của môn này chỉ đạt 3,79 và có đến 52.151 bài thi đạt 3,25 điểm, chiếm số lượng lớn nhất trong tổng số 560.000 bài thi trên cả nước. Phổ điểm môn này trải từ 0 điểm (520 bài thi) đến 10 điểm (11 bài thi). 

Ở môn Địa lý, điểm trung bình là 5,46. Điểm thi nhiều nhất là 5,25 với 44.740 bài. Trong tổng số 547.000 bài thi, 522 bài bị 0 và 630 bài đạt từ 1 điểm trở xuống. 32 bài đạt điểm tuyệt đối.

Giáo dục Công dân
là môn có số lượng bài thi đạt điểm 10 lớn nhất (308 trên tổng số 478.000 bài thi). Tuy  nhiên vẫn có 300 bài thi bị điểm 0 và 320 bài bị điểm liệt. Điểm trung bình môn này là 7,12. Số bài thi đạt 7,5 điểm chiếm số lượng nhiều nhất với 39.896 bài thi.

Các môn Ngoại ngữ cũng nhiều điểm liệt, điểm trung bình thấp hơn so với năm ngoai. 

Môn Tiếng Anh có điểm liệt lên tới con số kỷ lục 1.743 trong tổng số 744.000 bài thi. Điểm thi trải từ 0 điểm (401 bài) đến 10 điểm (66 bài). Số lượng bài thi đạt 3 điểm nhiều nhất với 52.675 bài. Điểm trung bình chung môn này là 3,9. 

Tiếng Pháp có 859 bài thi với 4 bài bị 0 điểm, 15 bài điểm tuyệt đối. Điểm trung bình chung đạt 6,81. Bài thi đạt 9,4 điểm chiếm số lượng lớn nhất - 52 bài.

Tiếng Đức, trong số 71 thí sinh dự thi, điểm thấp nhất là 2, cao nhất 9,8. Điểm trung bình môn đạt 6,74. Số bài thi đạt 5,8 điểm và 6,8 điểm chiếm số lượng lớn nhất với 8 bài mỗi mức điểm.

Tiếng Nga có 127 bài thi. Trong đó, 6 em đạt điểm tuyệt đối, không có thí sinh bị điểm liệt. Điểm nhiều nhất là 9,2 (14 bài). Điểm trung bình chung môn là 7,82. Đây cũng là môn có điểm trung bình cao nhất.

Tiếng Nhật, trong số 580 bài thi có 4 bài thi bị 0 điểm và 1 bài thi đạt điểm tuyệt đối. 21 bài thi đạt 8 điểm, chiếm số lượng lớn nhất. Trung bình chung môn đạt 6,06 điểm.

Môn Tiếng Trung có 922 thí sinh dự thi. Trong đó, 5 em bị điểm 0, 7 em bị điểm liệt và 3 em đạt điểm tuyệt đối. Ngoài ra, số điểm thi chiếm số lượng lớn nhất là 3,2 với 43 bài thi. Điểm trung bình chung môn là 5,38.

Bộ GD&ĐT đánh giá: Kết quả điểm thi cho thấy, các đề thi có tính phân loại và độ phân hóa rõ ràng, đánh giá được năng lực thí  sinh, đạt mục tiêu, yêu cầu đặt ra của kỳ thi.

Số lượng thí sinh có điểm trung bình của hầu hết các bài thi, môn thi đều chiếm tỷ lệ khoảng từ 50-70% (trừ Lịch sử và Tiếng Anh). 

Nhìn chung, từ phổ điểm cho thấy, tính phân hóa, phân loại rõ rệt của từng  môn thi. Điểm thi có sự phân hóa cao tạo điều kiện cho các trường đại học, cao đẳng xét tuyển.

Hải Hà

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica