Sách 'Gạc Ma - Vòng tròn bất tử' bị thu hồi

Cập nhật: 12/09/2018 14:49

(Thanh tra)-Cục Xuất bản, In và Phát hành vừa gửi Công văn tới Sở thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố yêu cầu kiểm tra, rà soát và thu hồi tại địa bàn (nếu có) cuốn "Gạc Ma - Vòng tròn bất tử".

Sách 'Gạc Ma - Vòng tròn bất tử' bị thu hồi

Theo đó, Cục Xuất bản, In và Phát hành nhận được Công văn số, 193/XBVH ngày 30/8/2018 của Nhà xuất bản Văn học báo cáo về việc tạm dừng phát hành cuốn sách "Gạc Ma - Vòng tròn bất tử", Lê Mã Lương chủ biên để rà soát nội dung, tiến hành sửa chữa những chi tiết sai sót và in lại bản mới.

Tuy nhiên, Nhà xuất bản Văn Học phát hiện cuốn sách trên vẫn đang được phát hành trên thị trường.

Để ngăn chặn việc phát tán cuốn sách có nội dung sai sót nêu trên ra thị trường, Cục Xuất bản, In và Phát hành đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố phối hợp kiểm tra, rà soát và thu hồi tại địa bàn (nếu có) cuốn sách "Gạc Ma - Vòng tròn bất tử" của Nhà xuất bản Văn Học, Xác nhận đăng ký 1253 - 2018/CXVIPH/04-64/VH, Quyết định xuất bản số: 746/QQD-VH (bản bìa cứng) và 1146/QĐ-VH (bản bìa mềm).

Trà Vân

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica