Kiểm soát chặt việc lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư

Cập nhật: 29/06/2018 08:15

(Thanh tra) - Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước kiểm soát, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện giảm trừ thanh toán theo đúng quy định hiện hành trong quá trình thực hiện và quyết toán dự án.

Thực hiện Kết luận số 1844/BKHĐT-TTr ngày 26/3/2018 của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và điều chỉnh tổng mức đầu tư; quá trình thực hiện dự án; việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2014-2016 tại tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện ngay việc kiểm tra, rà soát lại toàn bộ số liệu về phân bổ, giao kế hoạch vốn, ứng vốn, giải ngân, nợ đọng xây dựng cơ bản; kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư nếu không xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; tham mưu UBND tỉnh xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có); kiểm soát chặt chẽ công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán; lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư, thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ và Thông tư số 22/2015/TT- BKHĐT ngày 08/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đối với trường hợp xuất toán, thu hồi do nghiệm thu, thanh toán sai quy định theo kết luận của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương nộp tiền vào ngân sách Nhà nước thông qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với trường hợp giảm trừ thanh toán, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện giảm trừ khi thanh toán lần kế tiếp, quyết toán dự án đầu tư; đồng thời, các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm để thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư công trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả hơn.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước kiểm soát, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện giảm trừ thanh toán theo đúng quy định hiện hành trong quá trình thực hiện và quyết toán dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Hàn Ngọc

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica