Vì sao ông Sáng khiếu nại?

Cập nhật: 10/08/2019 18:23

(Thanh tra) - Ông Nguyễn Ngọc Sáng khiếu nại yêu cầu được giao 01 nền tái định cư có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, do Nhà nước thực hiện dự án Công trình Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Đồng Tháp, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh.

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại cho thấy, ngày 02/6/2011, UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 158/QĐ.UBND về việc thu hồi hết diện tích đất trồng cây lâu năm, thửa số 65, tờ bản đồ số 08, phường Mỹ Phú của ông Nguyễn Ngọc Sáng (số 16, Ngô Thời Nhậm, Khóm 5, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và bà Nguyễn Thị Kim Long để thực hiện dự án Công trình Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Đồng Tháp, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh.

Ngày 01/8/2011, UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 531/QĐ.UBND-HC về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Đồng Tháp.

Ngày 10/8/2011, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 379/QĐ.HĐBTHT&TĐC về việc bồi thường, hỗ trợ phần đất, tài sản, vật kiến trúc và cây trồng cho ông Nguyễn Ngọc Sáng và bà Nguyễn Thị Kim Long, tổng số tiền là 1.495.677.898 đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Sáng không thống nhất với quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Cao Lãnh, có đơn khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường nhà từ 2.585.000 đồng/m2 lên 4.500.000 đồng/m2, yêu cầu nâng mức giá bồi thường đất trồng cây lâu năm lên 50% giá đất ở đường Điện Biên Phủ và yêu cầu được mua 01 nền tái định cư.

Ngày 21/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 30/QĐ-UBND.HC về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Sáng với nội dung như sau: Không giải quyết nâng mức giá bồi thường nhà ở từ 2.585.000 đồng/m2 lên 4.500.000 đồng/m2; thống nhất giải quyết nâng đơn giá căn nhà chính từ dạng nhà 01 tầng trệt sang dạng nhà 02 tầng trệt (một trệt và một lầu), đơn giá từ 2.585.000 đồng/m2 lên 2.811.000 đồng/m2; không giải quyết bồi thường đất trồng cây lâu năm lên 50% giá đất ở đường Điện Biên Phủ; không giải quyết bán 01 nền tái định cư.

Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh đối thoại với ông Nguyễn Ngọc Sáng. Qua đó, ông Nguyễn Ngọc Sáng chỉ khiếu nại yêu cầu được giao 01 nền tái định cư không thông qua đấu giá.

Qua kết quả kiểm tra, xác minh của ngành chức năng, xác định việc khiếu nại yêu cầu của ông Nguyễn Ngọc Sáng là không có cơ sở để xem xét, giải quyết. 

Quyết định giải quyết số 30/QĐ-UBND.HC ngày 21/11/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh là phù hợp với quy định của pháp luật.

Từ những nhận định và căn cứ trên, ngày 19/7/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng đã ký Quyết định số 216/QĐ-UBND-NĐ, giữ nguyên Quyết định số 30/QĐ-UBND.HC ngày 21/11/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành.            

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được, nếu ông Nguyễn Ngọc Sáng không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica