Tái định cư theo nhu cầu thực tế của các hộ dân khu 4,3ha ở Thủ Thiêm

Cập nhật: 09/12/2018 09:30

Theo nội dung được Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất tại cuộc họp ngày 8/12 về dự kiến các chính sách đối các hộ dân trước đây ở khu vực 4,3ha ở Thủ Thiêm (Quận 2) theo Thông báo số 1483/TB-TTCP ngày 4/9/2018 của Thanh tra Chính phủ, việc tái định cư cho 321 hộ dân được thực hiện theo quy hoạch của khu 4,3ha và nhu cầu thực tế của các hộ dân này

Tái định cư theo nhu cầu thực tế của các hộ dân khu 4,3ha ở Thủ Thiêm

Đối với 166 hộ dân đã nhận đền bù, tái định cư ở chung cư hoặc nhận nền đất tái định cư không trong khu vực 4,3ha, Ban Thường vụ Thành ủy giao các cơ quan có trách nhiệm tiếp tục xem xét đền bù bổ sung phần thiệt hại do không được tái định cư trong khu vực 4,3ha. 

Đối với 155 hộ dân còn lại, trên cơ sở đặc điểm đất đai và nhà của các hộ dân trước khi bị giải tỏa và trên cơ sở nhu cầu của hộ dân này, các cơ quan có trách nhiệm chuẩn bị 3 phương án tái định cư, bao gồm tái định cư tại chung cư trong khu 4,3ha theo quy hoạch, tái định cư bằng đền bù và giao nền đất gần khu 4,3ha, tái định cư bằng căn hộ chung cư ở ngoài khu 4,3ha.

Đối với phần diện tích đất đã được quy hoạch cho giao thông toàn khu đô thị mới Thủ Thiêm đi qua khu vực 4,3ha, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất giữ nguyên quy hoạch để phục vụ lợi ích chung.

Phần diện tích đất còn lại trong khu 4,3ha được quy hoạch dành cho dịch vụ, thương mại và xây dựng chung cư. Chung cư này được sử dụng cho tái định cư.

Song song đó, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố đề xuất chính sách đền bù thiệt hại về tinh thần và vật chất cho 321 hộ dân trước đây ở khu vực 4,3ha theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân Quận 2 gặp từng hộ trong số 321 hộ dân trước đây ở khu vực 4,3ha để trao đổi sâu hơn về dự kiến các chính sách và nghe ý kiến của tất cả 321 hộ dân. 

Mặt khác, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất với dự thảo kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cho các hộ dân đã di dời ở dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm có hoàn cảnh khó khăn.

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố đang nỗ lực hoàn thiện chính sách đền bù tái định cư trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và theo hướng có lợi nhất cho người dân./.

(Theo Vietnam+)

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica