Đạ Tẻh, Lâm Đồng: Hàng loạt sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

Cập nhật: 04/06/2019 16:11

(Thanh tra)- Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng, Thanh tra tỉnh phát hiện hàng loạt tồn tại, sai phạm trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM) và công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với 15 công trình trên địa bàn huyện.

Đạ Tẻh, Lâm Đồng: Hàng loạt sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
Tuyến đường xã Mỹ Đức đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, nhưng phần bê tông mặt đường bị bong tróc. Ảnh: Internet

5 công trình xây dựng nông thôn mới đều sai phạm

Kết luận chỉ rõ, việc thực hiện chương trình MTQGXDNTM sử dụng nguồn vốn thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2017 tại xã Hương Lâm hiệu quả chưa cao, không thực hiện hết kế hoạch nên phải chuyển trả ngân sách tỉnh 96,2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, việc kiểm soát về thủ tục hồ sơ, cập nhật văn bản pháp lý để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện chương trình dự án chưa kịp thời nên trong thành phần hồ sơ chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất tại xã Quốc Oai, An Nhơn chưa đầy đủ; chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị tại xã Mỹ Đức chưa điều chỉnh kế hoạch theo quy định của HĐND tỉnh.

Mặt khác, quá trình khảo sát thực tế, kiểm tra chưa kỹ nên mô hình làm nhà nuôi tằm tại xã Mỹ Đức vẫn chưa phát huy hiệu quả cao.

Tại công trình duy tu, sửa chữa, nâng cấp tuyến đường liên thôn 2 - 4 xã Mỹ Đức đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, nhưng phần bê tông mặt đường bị bong tróc nên phải khắc phục để đảm bảo quá trình sử dụng của công trình.

Đến thời điểm thanh tra, còn 2/7 tiêu chí huyện về XDNTM chưa thực hiện hoàn thành (tiêu chí Quy hoạch và Môi trường). Theo hồ sơ được phê duyệt còn 2 hộ cam kết thoát nghèo khi thực hiện dự án nhưng đến thời điểm thanh tra vẫn chưa thực hiện được.

Thanh tra 5 công trình xây dựng thuộc nguồn vốn chương trình MTQGXDNTM nhận thấy, 5 công trình được nghiệm thu, thanh quyết toán có sai phạm với giá trị là 222,6 triệu đồng.

15/15 công trình nghiệm thu, thanh quyết toán không đúng thực tế

Điều đáng nói, thanh tra 15/15 công trình, phát hiện thiết kế, dự toán ban đầu chưa chặt chẽ nên trong quá trình thực hiện phải phát sinh, điều chỉnh tăng, giảm một số hạng mục công trình tại 7 công trình với giá trị xây lắp phát sinh tăng là 709,8 triệu đồng; giá trị xây lắp điều chỉnh giảm là 367,5 triệu đồng.

Thanh tra cũng chỉ ra, dự toán tính sai, tính thừa khối lượng, sai định mức, đơn giá tại 11/15 công trình với giá trị là 450,2 triệu đồng, gồm: Dự toán tính sai, tính thừa khối lượng một số hạng mục công trình tại 11/15 công trình với giá trị 215,9 triệu đồng; dự toán tính sai định mức, đơn giá, không phù hợp với thực tế một số hạng mục công trình tại 4/15 công trình với giá trị 183,7 triệu đồng; dự toán chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn chưa đúng định mức, không phù hợp thực tế với giá trị 36,7 triệu đồng; chi phí hạng mục chung không đúng theo tỷ lệ giá trị dự toán xây lắp sai 13,9 triệu đồng.

Về việc tổ chức thi công xây dựng các công trình, có 3/15 công trình chậm tiến độ thi công theo hợp đồng ban đầu đã ký kết với chủ đầu tư đó là: Công trình xây dựng khối Đảng, Đoàn thể xã Mỹ Đức chậm 1,5 tháng; công trình xây dựng Quảng trường huyện Đạ Tẻh - Giai đoạn 2 chậm 4 tháng; công trình đường GTNT từ ĐT 721 vào khu dân cư đồng bào dân tộc phía Bắc thị trấn Đạ Tẻh chậm 11 tháng; các công trình xây dựng được nghiệm thu bàn giao, đưa vào sử dụng nhưng chưa được cơ quan chuyên môn kiểm tra và ban hành văn bản theo quy định.

Tại thời điểm thanh tra, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chưa lập hồ sơ quyết toán 5 công trình hoàn thành trình UBND huyện thẩm tra và phê duyệt với giá trị hoàn thành là 16,4 tỷ đồng. 15/15 công trình được nghiệm thu, thanh quyết toán không đúng thực tế thi công do chênh lệch khối lượng và chênh lệch định mức, đơn giá với tổng giá trị sai phạm là 1,3 tỷ đồng...

Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với cá nhân, tập thể lãnh đạo UBND huyện và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, sai phạm qua thanh tra nhằm thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Đồng thời, kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh kiểm điểm, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, sai phạm qua thanh tra.

Chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng, UBND các xã và Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới các xã: An Nhơn, Mỹ Đức, Quốc Oai tố chức họp kiểm điểm nghiêm túc để chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, sai phạm qua thanh tra đối với các bộ phận có liên quan.

Chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các công trình, dự án tổ chức họp với các đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và đơn vị thi công để làm rõ trách nhiệm liên quan đến các tồn tại, sai phạm qua thanh tra các công trình, dự án để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.

Bảo Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica