Công dân tố cáo Chủ tịch TP Phan Thiết là đúng

Cập nhật: 06/12/2016 09:23

(Thanh tra)- Ngày 21/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 3103 thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với ông Đỗ Ngọc Điệp - Chủ tịch UBND TP Phan Thiết.

Căn cứ nội dung tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo tại Báo cáo số 43 ngày 22/11/2016 của Thanh tra tỉnh; các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật, ngày 30/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có Văn bản số 4507 kết luận nội dung tố cáo.

Ông Đỗ Ngọc Điệp - Chủ tịch UBND TP Phan Thiết bị tố cáo không xử lý, giải quyết tố cáo của công dân.

Thanh tra tỉnh đã làm việc với Thanh tra TP Phan Thiết liên quan đến đơn ngày 16/6/2016 của công dân tố cáo UBND TP Phan Thiết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật cho bà Lưu Kim Bích.

Chánh Thanh tra TP Phan Thiết trình bày như sau: Đối với đơn tố cáo nêu trên, Thanh tra TP được Chủ tịch UBND TP giao việc tại Công văn số 2819 ngày 17/6/2016. Quá trình kiểm tra làm rõ nội dung đơn, Thanh tra TP Phan Thiết mời người tố cáo làm việc vào ngày 1/7/2016 và có Báo cáo số 354 ngày 1/7/2016. Vụ việc được thông qua Hội đồng Tư vấn TP Phan Thiết vào ngày 23/8/2016 và sau đó cho đến nay Thanh tra TP không nhận được văn bản chỉ đạo nào tiếp theo đối với vụ việc.

Qua xem xét hồ sơ do vụ việc mà đơn ngày 16/6/2016 của công dân tố cáo khá phức tạp liên quan đến quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Tùng năm 1995, cho bà Lưu Kim Bích năm 2009, đồng thời có quá trình khởi kiện tại tòa án, nên quá trình xem xét, giải quyết của UBND TP Phan Thiết có kéo dài chưa trả lời cho người tố cáo theo đúng quy định.

Qua kết quả làm việc của Thanh tra tỉnh với người bị tố cáo và Thanh tra TP là cơ quan được giao xem xét, xử lý đơn thừa nhận đến nay chưa có trả lời đơn cho người tố cáo.

Do đó, việc công dân tố cáo ông Đỗ Ngọc Điệp - Chủ tịch UBND TP Phan Thiết không xử lý, giải quyết tố cáo đến thời điểm Chủ tịch UBND tỉnh thụ lý đơn của người tố cáo là đúng.

Từ kết quả xác minh và kết luận nói trên, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý, chỉ đạo như sau: Yêu cầu Chủ tịch UBND TP Phan Thiết cần rút kinh nghiệm và quan tâm chỉ đạo giải quyết vụ việc phải đảm bảo theo đúng thời gian quy định. Giao Chủ tịch UBND TP Phan Thiết tiếp tục xem xét, giải quyết đơn ngày 16/6/2016 của người tố cáo. Kết quả thực hiện, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết có báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Thanh tra tỉnh theo dõi, tổng hợp) trước ngày 20/12/2016.

Văn bản số 4507 do Phó Chủ tịch UBND Lương Văn Hải nêu rõ: Trong trường hợp người tố cáo có yêu cầu; giao Thanh tra tỉnh gửi kết luận nội dung tố cáo này cho người tố cáo được biết theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 25, Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình giải quyết tố cáo. Đồng thời, giao Thanh tra tỉnh công khai kết luận tố cáo này theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo năm 2011.

Vy Anh

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica