Hải Phòng:

Thanh tra 2 công ty TNNH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ, Hải An

Cập nhật: 19/08/2016 09:20

(Thanh tra) - Ông Vũ Minh Tuân, Phó Chánh Thanh tra TP, trưởng đoàn thanh tra vừa công bố Quyết định số 116/QĐ-TTTP tại Công ty TNNH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ và Công ty TNNH MTV khai thác công trình thủy lợi Hải An, thanh tra công tác quản lý thu chi tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, việc đảm bảo vốn Nhà nước, việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước.

Thanh tra 2 công ty TNNH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ, Hải An
Công bố quyết định thanh tra tại đơn vị

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày công bố (không kể ngày nghỉ), đoàn có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý thu chi tài chính, quản lý đầu tư xây dụng cơ bản, bảm bảo vốn Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, niên độ từ 2014 - 2015.

Qua đó, đánh giá đúng đắn ưu nhược điểm trong việc chấp hành pháp luât của 2 công ty. Đồng thời, đề xuất các biện pháp chấn chỉnh, kiến nghị, xử lý nghiêm minh các sai phạm phát hiện qua thanh tra nếu có.

Kim Thànhcheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica