Hải Dương thanh tra Công ty Cổ phần Gốm Mỹ

Cập nhật: 11/04/2019 18:07

(Thanh tra) - Chánh Thanh tra tỉnh Phan Trọng Khánh vừa ký quyết định thành lập đoàn tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp hành pháp luật về thuế, lao động và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước tại Công ty Cổ phần Gốm Mỹ.

Hải Dương thanh tra Công ty Cổ phần Gốm Mỹ
Các sản phẩm của Gốm Mỹ bao gồm ngói trang trí, gạch cotto cao cấp. Ảnh: Internet

Đoàn thanh tra do ông Đặng Quý Thước, Thanh tra viên chính, Phó Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2 làm Trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra trong 3 năm, từ ngày 1/1/2016 đến hết ngày 31/12/2018 (khi cần thiết, Đoàn Thanh tra báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh thanh tra các nội dung có liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra).

Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra tại đơn vị.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thực hiện đầy đủ nội dung thanh tra. Đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành để đánh giá những ưu điểm, việc đã làm được, những thiếu sót, khuyết điểm (nếu có) và nguyên nhân của những thiếu sót, khuyết điểm, đề ra biện pháp khắc phục; lập biên bản đối với đối tượng thanh tra về nội dung đã được thanh tra; báo cáo đầy đủ nội dung đã được thanh tra và đề xuất Chánh Thanh tra tỉnh kết luận, kiến nghị biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Phương


 

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica