Thanh tra Chính phủ:

Đề xuất khen thưởng 5 tập thể, 12 cá nhân

Cập nhật: 12/09/2019 23:40

(Thanh tra)- Chiều 12/9, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ (TTCP), Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành Thanh tra đã họp thẩm định, xét đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đối với tập thể và cá nhân thuộc cơ quan TTCP năm 2018. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Tổng hợp kết quả đợt xét khen thưởng cấp Nhà nước năm 2018 của cơ quan TTCP, Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành Thanh tra (Vụ Tổ chức Cán bộ) cho biết: Sau khi gửi văn bản về việc khen thưởng cấp Nhà nước tới các cục, vụ, đơn vị, Vụ Tổ chức Cán bộ đã nhận được tờ trình của các đơn vị đề xuất khen thưởng cho 5 tập thể và 12 cá nhân.

Qua rà soát, Thường trực Hội đồng đã trình xin ý kiến Hội đồng các hình thức khen thưởng. Trong đó, đối với tập thể: Trao Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2018 cho 2 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể; Huân chương Lao động hạng Nhất cho 1 tập thể.

Với các cá nhân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 9 cá nhân.

Bên cạnh đó, Vụ Tổ chức Cán bộ cũng trình xin ý kiến Hội đồng về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” năm 2019 theo đề nghị của Thanh tra Bộ Ngoại giao.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn - Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành Thanh tra nhấn mạnh, mục đích, ý nghĩa khen thưởng là để nêu gương động viên, khuyến khích các cá nhân, tập thể trong học tập, công tác.

Phó Tổng Thanh tra yêu cầu các thành viên Hội đồng căn cứ danh sách đề nghị của các đơn vị và tiêu chí khen thưởng lựa chọn các cá nhân, tập thể xuất sắc, đảm bảo khen thưởng đúng người, thực chất.

Hải Hà

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica