Bổ nhiệm 4 cán bộ của Ban Tiếp Công dân Trung ương

Cập nhật: 24/04/2015 09:31

(Thanh tra) - Thanh tra Chính phủ đã bổ nhiệm 4 cán bộ chủ chốt tại Ban Tiếp Công dân Trung ương.

Tại Quyết định số 968/QĐ-TTCP, Tổng Thanh tra bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Xử lý đơn thư giữ chức Phó Trưởng ban Tiếp Công dân Trung ương.

Tại Quyết định số 964/QĐ-TTCP bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Thế Sự, Phó Trưởng phòng Xử lý đơn thư giữ chức Trưởng phòng Tổng hợp.

Tại Quyết định số 963/QĐ-TTCP và Quyết định số 966/QĐ-TTCP , lãnh đạo Thanh tra Chính phủ bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Thắm, Trưởng phòng Tổng hợp giữ chức Trưởng phòng Theo dõi, đôn đốc; ông Đào Minh Ngọc, thanh tra viên giữ chức Phó Trưởng phòng Theo dõi, đôn đốc.

Nguyễn Dung

 

 

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica