Bình Phước: Xử lý người đứng đầu để đơn thư tồn đọng

Cập nhật: 23/08/2016 07:46

(Thanh tra)- UBND tỉnh Bình Phước vừa ra Chỉ thị số 10 về tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC) đối với những vụ việc khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Bình Phước là một trong những tỉnh có có tình hình khiếu kiện phức tạp, tồn đọng kéo dài, phải rà soát theo Kế hoạch số 1130 về kiểm tra, rà soát các vụ KN, TC, phức tạp tồn đọng, kéo dài và Kế hoạch số 2100 về tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN, TC phức tạp tồn đọng của Thanh tra Chính phủ (TTCP).

Nguyên nhân dẫn đến KN ở Bình Phước chủ yếu là do trong những năm gần đây, tình hình di dân tự do từ các tỉnh đến Bình Phước và một số người dân địa phương đã vào phá rừng để trồng các cây công nghiệp như điều, cao su. Sau khi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước có chủ trương thu hồi những diện tích bị xâm canh để thực hiện các dự án an ninh xã hội và giao cho các công ty nhà nước để làm kinh tế đã dẫn đến tình hình KN, TC của công dân trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng.

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ về công tác tiếp công dân và giải quyết KN, TC nói chung và đất đai nói riêng đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tình hình KN, TC nói chung và lĩnh vực đất đai nói riêng trên địa bàn tỉnh Bình Phước vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là KN, TC đông người, vượt cấp kéo dài, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó là, một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, chưa tổ chức tốt việc tiếp công dân, còn có tình trạng cán bộ lãnh đạo ngại tiếp dân, đối thoại với dân, né tránh trong việc giải quyết KN, TC của công dân dẫn đến chỉ đạo thiếu quyết liệt và chưa có giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm vụ việc; chưa làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, vận động người KN, TC…

Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC và khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo: Các sở, ban, ngành tỉnh tiếp tục rà soát các trường hợp tiếp khiếu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh được giao tham mưu, nắm chắc những trường hợp thường xuyên đeo bám tại các cơ quan Trung ương, thẩm tra chính xác hồ sơ và nội dung KN tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đối thoại công khai và ban hành văn bản trả lời cho từng trường hợp.

Đối với các vụ việc giải quyết sai sót, mạnh dạn tham mưu, đề xuất chỉnh sửa, có chính sách hỗ trợ, đền bù theo quy định của pháp luật. Các cơ quan chuyên môn cấp trên có trách nhiệm hỗ trợ cấp dưới về mặt nghiệp vụ, xác định việc giải quyết KN, TC là trách nhiệm của các cấp, các ngành. Nhiệm vụ này có liên quan chặt chẽ đến việc tổ chức thi hành và chấp hành pháp luật.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tích cực tham mưu cho UBND cùng cấp rà soát các đơn thư hiện có để tập trung giải quyết dứt điểm; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về giải quyết KN, TC, nhất là về lĩnh vực đất đai. Những nơi để xảy ra phát sinh nhiều đơn thư khiếu tố, khiếu kiện đông người, đơn tồn đọng lâu thì xem xét, xử lý trách nhiệm của người lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Song song đó, củng cố và chấn chỉnh công tác tiếp dân, đối thoại với công dân; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đơn thư phát sinh, thường xuyên kiểm tra, thanh tra, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai sót, yếu kém; tăng cường quản lý, sử dụng đất đai, đặc biệt tuân thủ đúng trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt… Hàng quý, UBND các huyện, thị xã báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh Bình Phước nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết.

Thái Hải

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica