Bình Dương: Chậm giải quyết đơn khiếu nại của ông Tân

Cập nhật: 06/12/2018 22:12

(Thanh tra) - Ông Trần Quốc Tân, đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tân Tân (địa chỉ 32C, khu phố Nội Hóa I, phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương), cho biết, ngày 24/8/2018, UBND tỉnh Bình Dương có Thông báo số 80/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu đối với đơn khiếu nại của ông. Thế nhưng, đến nay đơn khiếu nại của ông vẫn chưa được giải quyết.

Bình Dương: Chậm giải quyết đơn khiếu nại của ông Tân
Thông báo số 80/TB-UBND của UBND tỉnh Bình Dương. Ảnh: TQ

Ngày 08/8/2018, Ban Tiếp công dân Trung ương có Văn bản số 1764/BTDTW-TDI về việc chuyển đơn khiếu nại của ông Trần Quốc Tân đến UBND tỉnh Bình Dương xem xét giải quyết trả lời công dân đúng pháp luật. Đề nghị thông báo kết quả đến Ban Tiếp công dân Trung ương. 

Đến nay, Ban Tiếp công dân Trung ương vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết của UBND tỉnh Bình Dương.

Ngày 24/7/2018, ông Trần Quốc Tân có đơn khiếu nại về việc UBND tỉnh Bình Dương thu hồi đất của Công ty Tân Tân tại Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 06/02/2018, nhưng không thông báo, không giao quyết định thu hồi đất cho công ty, không giải quyết phần đất đang tranh chấp giữa Công ty Tân Tân với ông Nguyễn Cảnh Thiện mà giao UBND thị xã Dĩ An cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Cảnh Thiện. 

Ông Tân yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL568431 ngày 07/3/2018 và chấm dứt hành vi xây dựng trái phép của ông Nguyễn Cảnh Thiện.

Văn bản số 1764/BTDTW-TDI của Ban Tiếp công dân Trung ương. Ảnh: TQ

Ông Trần Quốc Tân cho biết, mặc dù UBND tỉnh Bình Dương có Thông báo thụ lý đơn khiếu nại của ông từ ngày 24/8/2018, thế nhưng, đến ngày 04/10/2018, ông mới nhận được giấy mời xác minh đơn khiếu nại số 286/GM-TTr đề ngày 01/10/2018 của Sở TN&MT và ngày 09/10 mới có buổi làm việc với đại diện Sở TN&MT.

Trần Quý

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica