Mức xếp hạng tín nhiệm khẳng định vị thế, hình ảnh của EVNNPT

Cập nhật: 18/06/2019 18:24

(Thanh tra)- Đánh giá xếp hạng tín nhiệm (Credit Rating) doanh nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng và mang tính cấp thiết trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế thế giới, và càng đặc biệt quan trọng hơn khi nhu cầu huy động vốn đầu tư cho ngành điện nói chung và lĩnh vực truyền tải điện nói riêng ngày càng cao trong điều kiện Chính phủ đang kiểm soát nợ công, hạn chế các khoản vay ODA và cấp bảo lãnh cho các khoản vay nước ngoài.

Mức xếp hạng tín nhiệm khẳng định vị thế, hình ảnh của EVNNPT
Lãnh đạo EVNNPT làm việc với Fitch Ratings đánh giá hệ số tín nhiệm

Nhận thức được tầm quan trọng và tính cấp thiết đó, Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã ban hành Quyết định số 338/QĐ-EVNNPT ngày 6/3/2018 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040, trong đó có mục tiêu “Hoàn thành đánh giá xếp hạng tín nhiệm EVNNPT”.

Thực hiện Quyết định của HĐTV EVNNPT và được sự đồng ý của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); EVNNPT đã đề nghị và được Ngân hàng Thế giới (WB) chấp thuận tài trợ việc thuê Tư vấn Mizuho để chuẩn bị cho đánh giá xếp hạng tín nhiệm của EVNNPT.

Sau gần 6 tháng tích cực triển khai thực hiện, được sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực của WB, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Cục Điều tiết điện lực và EVN, ngày 10/4/2019, Fitch Ratings (một trong 3 tổ chức xếp hạng uy tín trên thế thới) đã công bố xếp hạng tín nhiệm của EVNNPT ở mức BB, mức xếp hạng này tương ứng với xếp hạng quốc gia của Việt Nam và xếp hạng của công ty mẹ - EVN.

Xếp hạng tín nhiệm độc lập của EVNNPT đạt mức BB+, cao hơn công ty mẹ - EVN và cao hơn so với mức xếp hạng chung. Kết quả xếp hạng căn cứ vào mối quan hệ chặt chẽ của EVNNPT với EVN, Nhà nước, vị thế thị trường vững chắc của EVNNPT và mức tiêu thu điện lớn tại Việt Nam.

Việc đánh giá xếp hạng tín nhiệm của EVNNPT được Fitch Ratings trực tiếp phỏng vấn, nghe lãnh đạo cấp cao EVNNPT trực tiếp trình bày về chiến lược, các cam kết của lãnh đạo cấp cao đối với các vấn đề mà Fitch Ratings quan tâm, Fitch Ratings cũng tìm hiểu và đánh giá về quy trình và phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ cấp trung đồng thời xem xét trên rất nhiều các khía cạnh như: Chiến lược của doanh nghiệp trong đầu tư, vận hành lưới điện truyền tải; Mục tiêu, sứ mệnh và tầm nhìn của doanh nghiệp trong tương lai; Đánh giá tình hình tài chính của EVNNPT ở thời điểm hiện tại và dự báo trong tương lai; Chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Quy trình vận hành kinh doanh; Mức độ tuân thủ các quy tắc, chuẩn mực tài chính kế toán; Việc tuân thủ các quy định về môi trường của Việt Nam; Quản lý an toàn lao động và các chính sách hạn chế các rủi ro liên quan đến an toàn lao động…

Do vậy kết quả đánh giá xếp hạng của Fitch Ratings dành cho EVNNPT đã khẳng định cam kết của lãnh đạo EVNNPT trong việc củng cố và tăng cường công tác quản lý và quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, đảm bảo các chỉ tiêu tài chính để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác vận hành và đầu tư lưới điện truyền tải quốc gia.

Kết quả xếp hạng tích cực của EVNNPT đã củng cố mức độ tín nhiệm và tăng cường tính minh bạch của EVNNPT, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, thể hiện sự tín nhiệm, tin tưởng của Fitch Ratings đối với lãnh đạo EVNNPT đồng thời khẳng định vị thế, nâng cao uy tín, hình ảnh của EVNNPT trên thị trường tiền tệ quốc tế và trong nước.

 

Ông Vũ Trần Nguyễn, Phó Tổng Giám đốc EVNNPT

 

Điều này đã thể hiện, sau khi Fitch Ratings công bố xếp hạng tín nhiệm của EVNNPT, các tổ chức quốc tế như WB, ADB, KfW, Jica… đánh giá rất cao và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng EVNNPT trong việc hỗ trợ kỹ thuật cũng như thu xếp vốn cho các dự án lưới điện, các ngân hàng trong nước bày tỏ việc thẩm định đánh giá khách khàng khi cho EVNNPT vay vốn sẽ thuận lợi hơn đặc biệt khi trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt cấp vượt giới hạn tín dụng.

Đây chính là tiền đề để cho phép EVNNPT đa dạng hóa các nguồn tài chính trong đó có phát hành trái phiếu quốc tế đồng thời kết quả này còn có tác động tích cực đến hạn mức cho vay, lãi suất, hình thức bảo đảm của khoản vay, chính sách cho vay của ngân hàng (nhiều ngân hàng chỉ xem xét cho vay khi người vay có xếp hạng tín nhiệm từ BB trở lên),…

Tại Việt Nam, EVNNPT là một trong số rất ít các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện đánh giá xếp hạng tín nhiệm, cùng với việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp thành công năm 2014 đã cho thấy EVNNPT luôn luôn đổi mới, luôn tiếp cận và lựa chọn cách làm mới để đạt kết quả tốt nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Mặc dù còn nhiều thách thức, cơ hội đan xen, nhưng với kết quả nêu trên cùng với sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo EVNNPT chắc chắn EVNNPT sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, ổn định và vươn lên hàng đầu châu Á trong lĩnh vực truyền tải điện.

Vũ Trần Nguyễn

Phó Tổng Giám đốc EVNNPT

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica