Thanh tra Chính phủ:

Trao đổi kinh nghiệm với Cơ quan Kiểm toán Nhà nước và Giám sát hành chính Palestine

Cập nhật: 26/11/2012 13:03

(Thanh tra) - Sáng nay (26/11), Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào đã chủ trì buổi làm việc giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam (TTCP) và Đoàn Đại biểu cấp cao Cơ quan Kiểm toán Nhà nước và Giám sát hành chính Palestine (SAACB) do ông Samir. A. O. Abuznaid, Chủ tịch SAACB làm Trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc
Mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản cho biết, sau khi nhận được đơn do Báo chuyển, đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND huyện Kỳ Anh kiểm tra. 

Kết quả cho thấy, trên cơ sở đơn xin giao đất ngày 9/3/2011, việc xin trả đất của Cty CP Nông lâm sản Hà Tĩnh trước đó và ý kiến đề xuất của UBND huyện Kỳ Anh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi đất tại khu vực núi Đá Mài, xã Kỳ Liên của Cty CP Nông lâm sản Hà Tĩnh và giao toàn bộ diện tích này cho BQLKKT Vũng Áng quản lý cho Cty CP Việt Gia - Song Hui thuê lại để khai thác đá.

Để hỗ trợ công cải tạo đất và bồi thường tài sản trên đất cho bà Phượng, UBND huyện Kỳ Anh đã giao Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện kiểm kê, áp giá. Theo đó, phần đất bị thu hồi được tính toán, áp giá hỗ trợ công cải tạo đất hơn 152,2 triệu đồng (vì hộ bà Phượng không thuộc đối tượng được giao đất nên chỉ tính 50% giá trị quyền sử dụng đất) và bồi thường tài sản trên đất (cây cối) cho hộ bà Phương hơn 739,3 triệu đồng. Tổng giá trị tiền bồi thường và hỗ trợ cho bà Phượng hơn 891,6 triệu đồng. 

Sau khi niêm yết công khai kết quả kiểm kê, áp giá bồi thường, hỗ trợ của hộ bà Phượng theo đúng quy định, UBND huyện Kỳ Anh đã ban hành quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án khai thác và chế biến đá thông thường của Cty CP Việt Gia - Song Hui. 

Hội đồng Bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện đã 3 lần mời bà Phượng lên nhận tiền, nhưng bà không đến, thậm chí còn cản trở, không cho Cty thi công đường nối khu chế biến và khu khai thác đá. Do đó, đến nay, dự án khai thác, chế biến đá của Cty vẫn chưa thể triển khai được.

Như vậy, việc thu hồi đất của Cty CP Nông lâm sản Hà Tĩnh để giao BQLKKT Vũng Áng quản lý và cho Cty CP Việt Gia - Song Hui thuê lại, khai thác đá cũng như quá trình kiểm kê, áp giá hỗ trợ công cải tạo đất và bồi thường tài sản trên đất đối với hộ gia đình bà Phượng được thực hiện đúng thẩm quyền, bảo đảm trình tự thủ tục, công khai minh bạch.

Cũng theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, diện tích đất trồng rừng của bà Phượng khiếu nại là đất của Cty CP Nông lâm sản Hà Tĩnh, UBND tỉnh đã thu hồi giao BQLKKT Vũng Áng quản lý để cho Cty CP Việt Gia - Song Hui thuê lại khai thác đá. Bà Phượng không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất trồng cây lâm nghiệp như trong đơn phản ánh.

B.B.Đ

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica