Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có phiếu tín nhiệm cao thấp nhất

Cập nhật: 06/12/2018 18:54

(Thanh tra)- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chử Xuân Dũng có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất. Còn vị nhận phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chu Phú Mỹ.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có phiếu tín nhiệm cao thấp nhất
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 100 phiếu

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 36 chức danh do HĐND TP Hà Nội bầu (8 lãnh đạo khối HĐND, 28 lãnh đạo khối UBND) được công bố từ 12giờ trưa ngày 6/12 theo ba mức độ là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

Tổng số phiếu phát ra và thu về là 102, toàn bộ 100% đại biểu HĐND đều có mặt để bỏ lá phiếu tín nhiệm của mình. Theo kết quả, không chức danh nào có quá nửa tổng số ĐB đánh giá tín nhiệm thấp.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP dẫn đầu về kết quả phiếu tín nhiệm cao với 100 phiếu. Bà Ngọc chỉ có 1 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

So với 2 lần kết quả lấy phiếu tín nhiệm trước, số phiếu tín nhiệm cao của Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đã được tăng lên rất cao. Khi đang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch UBND TP, số phiếu tín nhiệm cao của bà là 61 phiếu (năm 2013) và 63 phiếu (năm 2014).

Đứng thứ 2 về số phiếu tín nhiệm cao là bà Phạm Thị Thanh Mai, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách với 90 phiếu. Bà Mai còn có 7 phiếu tín nhiệm, 4 phiếu tín nhiệm thấp và 1 phiếu trắng.

Dẫn đầu khối UBND TP và đứng thứ 3 về số phiếu tín nhiệm cao là ông Hà Minh Hải, Giám đốc Sở Tài chính với 88 phiếu.

Trong bảng “xếp hạng” về số phiếu tín nhiệm cao thì Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đứng thứ 9 với 84 phiếu. Trong khi đó, 2 lần lấy phiếu tín nhiệm trước năm 2013, 2014, khi Chủ tịch Nguyễn Đức Chung làm Giám đốc Công an thì ông đứng thứ 2 về số phiếu tín nhiệm cao.

5 vị có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất (đều ở khối UBND), gồm: ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc; ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường; ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng và ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP.

Giám đốc Sở Nông nghiệp có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với 18 phiếu.

Tiếp đó, là ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường (16 phiếu); ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng (14 phiếu); ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP và ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đều có cùng số phiếu tín nhiệm thấp là 13.

Phát biểu trước khi lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện theo quy định và thực hiện quyền giám sát của HĐND, cũng đánh giá mức độ trách nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu để làm cơ sở cho việc đánh giá cán bộ.

“Mục đích của lấy phiếu tín nhiệm là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước. Đặc biệt giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động”, bà Ngọc nói.

H.Giang

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica