Trong hơn 100 tác phẩm giới thiệu đến đoàn hội nghị, độc giả trong nước và quốc tế đợt triển lãm này, Ban Tổ chức giới thiệu đến bạn đọc 5 di sản tinh thần mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia, đó là: “Đường Kách mệnh”; “Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)”; “Lời kêu gọi toàn quốc  kháng chiến”; “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước” và “Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.  

leftcenterrightdel

Nhiều ấn phẩm về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: GD

Tủ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh trưng bày nhiều ấn phẩm về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những phẩm chất đạo đức, tư tưởng, phong cách của Người, được chia thành các mảng đề tài: Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách nghiên cứu về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sách về học tập, phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh ở các địa phương, các ngành, lĩnh vực... Những tác phẩm kể lại mẩu chuyện của những người con miền Nam may mắn được gặp Bác Hồ; những công trình nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta; người chiến sĩ kiên cường  trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; người chiến sĩ đấu tranh không mệt  mỏi cho hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc, một danh nhân văn hóa kiệt xuất của thế giới; người thầy, người lãnh tụ vĩ đại của Đảng và vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. 

leftcenterrightdel

Nhiều ấn phẩm có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu đến độc giả trong đợt triển lãm lần này. Ảnh: GD

Tủ sách về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trưng bày nhiều ấn phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định của Đảng Cộng sản Việt Nam về những vấn đề đặc biệt quan trọng như: Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; về công  cuộc đổi mới; về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Đặc biệt, cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" đã được xuất bản bằng 7 ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Lào, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Hà Lan), góp phần tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chủ nghĩa  xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ra thế giới; giúp độc giả trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về đất nước, con người, sự nghiệp đổi mới và phát triển của Việt Nam. Ngoài ra, tủ sách còn có một số cuốn sách viết về tình cảm, niềm tin yêu của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

leftcenterrightdel

Những ấn phẩm phản ánh cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, những cống hiến to lớn của các đồng chí lãnh đạo Đảng và cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ. Ảnh: GD

Tủ sách về các đồng chí lãnh đạo Đảng và cách mạng Việt Nam trưng bày nhiều ấn phẩm phản ánh cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, những cống hiến to lớn của các đồng chí lãnh đạo Đảng và cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ như: Các Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh,  Đỗ Mười…. Các Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Võ Võ Kiệt, Phan Văn Khải... Các Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ... Các Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Định… Nhiều ấn phẩm trong tủ sách này là kết quả nghiên cứu thuộc Chương trình Sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Sự tận tụy, sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của các đồng chí lãnh đạo là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi  theo. 

Hoạt động triển lãm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước là hoạt động điểm nhấn không chỉ giới thiệu về xuất bản Việt Nam để chào mừng Hội nghị Thường niên Ban Chấp hành Hội Xuất bản Đông Nam Á đến bạn bè quốc tế; mà còn giới thiệu đến với bạn bè quốc tế mô hình Đường Sách TP.HCM - một công trình văn hóa không chỉ góp phần phát triển ngành Xuất bản mà còn là mô hình  điển hình trong phát triển văn hóa đọc - niềm tự hào của những người làm xuất bản và  người dân TP.HCM. 

Hoàng Nam