Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh, Quảng Ninh là địa phương có lịch sử hình thành và phát triển gắn liền với quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Con người Quảng Ninh cũng thể hiện những đặc trưng chung, đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng, kết hợp với bản sắc rất riêng. Vùng đất này cũng được coi là “cái nôi” của giai cấp công nhân Việt Nam với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm".

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, các đặc trưng “Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện” cũng được nhận diện là những đặc trưng của con người Quảng Ninh.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu theo dõi phóng sự “Văn hóa, con người Quảng Ninh - Nền tảng cho phát triển” do Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh thực hiện. Ảnh: TTTT

Tuy nhiên, xu thế vận động và phát triển tiếp tục đặt ra yêu cầu mới, đòi hỏi Quảng Ninh không chỉ tiếp cận những nhận thức mới về phát triển bền vững, nhận diện mới về các giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh hiện tại; đồng thời đặt trong tầm nhìn trung hạn và dài hạn, mà còn phải có giải pháp thực tế, hiệu quả để chuyển hóa các giá trị này thực sự trở thành nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển là tất yếu.

Hội thảo lần này nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn nhận diện, khơi dậy và phát huy các giá trị văn hoá, con người, tạo nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh hiện nay đối với Quảng Ninh.

Hội thảo đã nhận được 80 bài tham luận của các đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học trao đổi, thảo luận bàn tròn. Ảnh: TTTT

Các tham luận tại hội thảo đã kiến giải sâu sắc, nhiều chiều nội dung của hội thảo, góp phần cung cấp những kinh nghiệm quý, cách làm sáng tạo trong khơi dậy và phát huy các giá trị văn hoá, con người tạo động lực phát triển nhanh và bền vững cho các địa phương trong cả nước; đồng thời bổ sung những căn cứ khoa học, lý luận và thực tiễn trong quá trình nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện đề án và nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đển năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định, Quảng Ninh luôn coi trọng và sáng tạo trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh và sớm có nghị quyết chuyên đề riêng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người để tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Quảng Ninh còn là cái nôi của giai cấp công nhân và nền sản xuất công nghiệp hiện đại; là vùng đất phát triển giao thương, thương mại, dịch vụ, nhất là dịch vụ biển và dịch vụ du lịch từ rất sớm, nên sớm hình thành môi trường, nếp sống, tác phong của xã hội văn minh, với việc coi trọng những chuẩn mực ứng xử trong cộng đồng, văn minh công cộng, đời sống văn hóa, xây dựng đô thị văn minh, tinh thần kỷ luật và ý thức thượng tôn pháp luật.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh lắng nghe các ý kiến thảo luận. Ảnh: TTTT

Với tầm quan trọng đó, hội thảo đã có sự tham gia của hơn 200 đại biểu là những giáo sư, nhà nghiên cứu đầu ngành về văn hóa. Các bài viết được đánh giá là có sự đầu tư công phu, có chất lượng tốt, giàu hàm lượng khoa học, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đã kiến giải sâu sắc, nhiều chiều các nội dung của hội thảo.

Trong đó, tập trung chính vào nhận diện các giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh thời kỳ hiện nay, đồng thời, đặt trong tầm nhìn trung hạn và dài hạn; làm rõ hơn các phương thức, hình thức khơi dậy và phát huy giá trị văn hóa, con người phù hợp với đặc điểm đặc thù, với tiềm năng, lợi thế của tỉnh Quảng Ninh.

Thông qua hội thảo lần này tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị của tỉnh Quảng Ninh trong việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững, thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh.

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Đặng Xuân Phương bày tỏ ghi nhận các ý kiến phát biểu của các chuyên gia, nhà khoa học. Ảnh: TTTT 

Sau một ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm cao, Hội thảo khoa học “Quảng Ninh nhận diện và phát huy các giá trị văn hóa, con người, tạo nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững” đã hoàn thành các nội dung, yêu cầu đề ra.

Hội thảo có 2 phiên với 10 tham luận và 13 ý kiến phát biểu, trao đổi của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý liên quan đến lĩnh vực văn hoá.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Đặng Xuân Phương bày tỏ ghi nhận các ý kiến phát biểu của các chuyên gia, nhà khoa học.

Các tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo đã góp phần giúp Quảng Ninh nhận diện rõ những giá trị văn hóa cũng như định vị đúng đắn hệ giá trị của tỉnh, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Quảng Ninh; rút ra những bài học kinh nghiệm và kiến nghị, đề xuất các định hướng, mục tiêu, giải pháp quan trọng trong phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh…

“Các ý kiến cũng là những kinh nghiệm hết sức quý báu, tâm huyết để Quảng Ninh tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chủ trương, chính sách về phát triển văn hoá, con người trong thời kỳ mới và cụ thể hoá bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc ngày 24/11/2021” - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh.

Trọng Tài