Báo cáo tình hình thực hiện, ông Kia Fariborz, cố vấn trưởng Dự án VN-SIPA, cho biết, năm 2020, Việt Nam hoàn thành báo cáo đóng góp do quốc gia tự quyết định cập nhật và nộp trong tháng 9/2020. Kết quả này đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao vì Việt Nam là một trong 20 quốc gia đầu tiên nộp bản đóng góp do quốc gia tự quyết định cập nhật. Đây là một dấu ấn đóng góp quan trọng của Dự án.

Bên cạnh đó, dự án đã hỗ trợ xây dựng chương ứng phó với biến đổi khí hậu trong Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020. Đây là cơ sở để tiếp tục xây dựng các hành lang pháp lý về ứng phó với biến đổi khí hậu cho Việt Nam.

Dự án hỗ trợ xây dựng các văn bản quản lý biến đổi khí hậu, các kế hoạch ngành về ứng phó với biến đổi khí hậu như: Xây dựng thông tư quy định quản lý nhiên liệu và phát thải khí nhà kính trong ngành Hàng không; kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cập nhật kế hoạch thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định cho ngành Xây dựng, xây dựng đề xuất hành động giảm nhẹ phù hợp điều kiện quốc gia.

Dự án xác định giải pháp thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại các tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Tại cuộc họp, thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến hoàn thiện các nội dung hoạt động chính của dự án và các nội dung đề xuất trong năm 2021, các vấn đề quản lý vận hành của dự án...

Dự án VN-SIPA sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thực hiện tại Quyết định số 363 ngày 3/4/2019. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 2241 phê duyệt Văn kiện Dự án hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris.

Dự án thực hiện trong 4 năm (2019-2023) trên phạm vi cả nước, với tổng nguồn vốn 10,3 triệu euro.

Dự án gồm 5 hợp phần: Tăng cường năng lực xây dựng, rà soát, cập nhật, triển khai đóng góp do quốc gia tự quyết định và Thỏa thuận Paris; tăng cường khung pháp lý thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và lồng ghép đóng góp do quốc gia tự quyết định vào chiến lược ngành của các bộ; thực hiện thí điểm thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Hà Tĩnh và Quảng Bình; xây dựng một số hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia; tăng cường điều phối các dự án trong khuôn khổ Quỹ Sáng kiến khí hậu toàn cầu (IKI)..

 

Thái Hải